Zachraňme Ďolíček

DRUŽSTVO FANOUŠKŮ BOHEMIANS OZNÁMILO 8. KVĚTNA 2013 SPUŠTĚNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ SBÍRKY NA VÝSTAVBU VYHŘÍVANÉHO TRÁVNÍKU V ĎOLÍČKU S MOTTEM "KAŽDÁ KORUNA ZAHŘEJE".

FINANČNÍ SBÍRKU LZE PODPOŘIT VKLADEM NA BANKOVNÍ ÚČET 7080277/0100 (Komerční banka, a.s.), IBAN: CZ2801000000000007080277.

Sbírka probíhá do 31. prosince 2013 a získané prostředky jsou účelově vázány na výstavbu vyhřívaného trávníku. Prostředky získané z projektu Zachraňme Ďolíček (platby se specifickým symbolem 1) budou dle závazku také využity na rekonstrukci hrací plochy v Ďolíčku.

Veškeré informace DFB ke sbírce "Každá koruna zahřeje" naleznete na těchto stránkách >>


Na členské schůzi DFB 22. května 2010 byl schválen projekt "Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera".

Další informace o závěrech členské schůze DFB ZDE >>


K 30.06.2013 bylo prostřednictvím plateb se specifickým symbolem 1 na projekt "Zachraňme Ďolíček" vybráno celkem 651.021,- Kč z toho jsou 562.144,- Kč vklady členů a 88.877,- neidentifikované platby.


Do projektu se může zapojit každý fanoušek, kterému leží osud Ďolíčku na srdci a má zájem přispět na odkup Ďolíčku. Informace o svých příspěvcích zasílejte na e-mailovou adresu zachranme@dolicek.cz. V souladu s projektem "Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera" uvádějte do mailu měsíční splátku, ke které jste ochotni se zavázat, a výši ručení za úvěr v podobě stonásobku měsíčního příspěvku. Dále uvádějte své kontaktní údaje na sebe včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Jste-li již členem DFB, uvádějte také vaše členské číslo.

Protože se komunikace fanoušků se zástupci DFB odehrává v posledních dnech prakticky jen prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebude nadále v provozu informační kancelář v Ďolíčku.

Do projektu „Zachraňme Ďolíček“ se k 1.7.2010 zapojilo zatím 342 fanoušků Bohemky, kteří se zavázali k vkladům ve výši 23.178.500,- Kč.

Bližší informace o probíhajících jednáních a o samotném projektu se můžete dočíst v článku http://www.bohemians.cz/clanek/10705/projekt-zachranme-dolicek-bezi-dal.aspx.


Každý může přispět svým jednorázovým nebo pravidelným vkladem na účet DFB

Číslo účtu: 2800027999 / 2010
Variabilní symbol: rodné číslo, u právnické osoby IČ, u členů DFB členské číslo
Specifický symbol: 1

 

Družstvo fanoušků Bohemians garantuje, že vklady poskytnuté na záchranu Ďolíčku (se specifickým symbolem 1) nebudou použity na nic jiného než na:

• odkup stadiónu nebo akcií společnosti stadión vlastnící,

• na rekonstrukci stadiónu nebo výstavbu nového na místě stávajícího stadiónu.

Pokud by se přes veškeré úsilí fanoušků nepodařilo stadión koupit (přímo fanoušky nebo ve spolupráci s městskou částí Praha 10) a zachránit, budou prostředky použity jako fond na vybudování nového stadiónu „Nového Ďolíčku“ v Praze na místě, kde si budou samosprávné orgány (radnice) vážit přítomnosti klubu Bohemians.

Použití shromážděných finančních prostředků bude s partnery spolupracujícími na cíli záchrany Ďolíčku smluvně ošetřeno tak, aby bylo cíle efektivně dosaženo. Pokud to bude jen trochu možné, bude DFB usilovat o získání odpovídajícího podílu na stadiónu/společnosti jej vlastnící podle výše poskytnutých prostředků. Přispěvatelé, kteří poskytnou vklad na záchranu Ďolíčku a jsou nebo se stanou členy DFB se v tom případě prostřednictvím družstva stanou spoluvlastníky stadiónu.

Předpokládáme, že naším hlavním partnerem při záchraně Ďolíčku bude městská část Praha 10, která veřejně deklarovala svojí ochotu jednat o odkoupení stadiónu (akcií společnosti Bohemians Real, a.s.) se stávajícími vlastníky.

Nejlepší formou pomoci stále zůstává zadání trvalého příkazu k zaslání pravidelného měsíčního příspěvku (lépe málo pravidelně než hodně jednorázově). Vítán je samozřejmě i každý jednorázový příspěvek. Platba je možná i poštovní poukázkou.

Pro platby z eurozóny je využíván účet na Slovensku

IBAN pro EURoplatby: SK0583300000002800027999

Adresa banky pro EURoplatby: FIO, SPORITELNE DRUZSTVO, BRATISLAVA, SLOVAKIA

(Jedná se o tentýž účet, jako je uveden shora pro platby v korunách, kterému Fio interně přiděluje číslo u své slovenské pobočky z důvodu členství Slovenska v eurozóně)

Pokud používáte PayPal, nebo chcete přispět platbou z kreditní karty, můžete tak učinit pomocí tlačítka "Přispějte" v dolní části stránky.

Stávajícím členům družstva budou příspěvky evidovány jako další členské vklady. Stav svých vkladů si mohou členové DFB kontrolovat přímo na Virtuálním Ďolíčku v členské sekci DFB.

Pokud ještě nejste členy družstva, můžete zaslaných příspěvků využít k získání členství, pokud družstvu doručíte přihlášku. Podrobné informace, jak se stát členem družstva naleznete zde a přihlášku si můžete stáhnout zde. Za členy budete přijati po zaslání přihlášky, jakmile vaše příspěvky dosáhnou 1.000,- Kč, což je výše základního členského vkladu. Členem se tak můžete stát, i pokud si nemůžete dovolit zaplatit 1.000,- Kč jednorázově, např. díky zadání trvalého příkazu na nižší částku.

Možnost zaslání příspěvku přes službu PayPal: