Kvalita trenérů se promítá na akademii

První část sezony zhodnotil Josef Dobeš.

 Kvalita trenérů se promítá na akademii

Jak hodnotíš uplynulou část podzimní sezony?
Pro akademii byla velmi úspěšná. Oslovujeme čím dál větší okruh zájemců. Do akademie vozí rodiče své děti ze vzdálenosti 60-70 kilometrů. Máme ve Velvarech děti z Žatce i Litoměřic. To považuji za velký úspěch a potvrzení ohlasu, jaký akademie má v širokém okolí. Máme více než 130 dětí. Velmi pozitivní ohlasy si získaly naše letní fotbalové kempy. Ten v letošním roce v létě je již z poloviny obsazený a to jsem navýšil počet trenérů. Z toho mám velkou radost.

Co se za dobu fungování akademie podařilo a co ti udělalo největší radost?
Asi největší radost mám z naší fotbalové školičky, kde máme i tříleté děti. Nikdo v okolí nepracuje s tak malými dětmi a proto nám je rodiče z okolí vozí do akademie.

Jaké jsou cíle na jarní část sezony?
Akademie stojí na trenérech. Jak kvalitní je trenérský tým, tak dobrá je akademie. Chci v letošním roce přivést dva nové vysoce kvalifikované trenéry. Vedle toho je v mém zájmu ještě více prohloubit spolupráci se základní školou při formaci našich dětí. Jsem rád, že se zaběhlo hodnocení dětí - prospěchové, chování a fotbalové. Chtěl bych, aby velvarská veřejnost více žila s projektem fotbalové akademie.

V čem vidíš případné rezervy a na čem je třeba zapracovat?
Pro akademii je třeba sehnat více peněz, tedy přitáhnout sponzory. Rád bych měl generálního partnera akademie, čímž by získala větší finanční stabilitu. Také vidím důležitou práci s rodiči dětí, učiteli a celkovou osvětou, jak pracovat týmově s mladými sportovci - musí táhnout za jeden provaz trenér, rodič, učitel a společně pomáhat formovat osobnost malého fotbalisty.

Co zajímavého akademie bude pořádat v novém roce, nebo čeho se budete účastnit?
Sportovních akcí je několik - tradičně naše děti poletí v únoru na kvalitní turnaj do Francie. V květnu pořádáme ve Velvarech mezinárodní turnaj, který není ochuzen o silná mužstva. V červenci pořádáme letní fotbalový kemp. Vzdělávací a osvětový program bude mít vrchol v sobotu 8.2. odpoledne, kdy se ve Velvarech uskuteční fotbalová konference zaměřená na práci s mládeží. Budou tu přední odborníci. No a já osobně, stejně jako vedení klubu Bohemians Praha 1905 se účastníme rozjezdu jedinečného projektu - první fotbalové školy ve střední Evropě, který rozjedeme nedaleko Velvar, v Kladně. Inspirovali jsme se Wembley college a od září otevíráme Vyšší odbornou školu Profesních fotbalových studií.