Řády ČMFS plánovaný převod nezakazují

Předkládáme Vám výňatek z organizačních směrnic ČMFS. Pokud bude chtít společnost UB Corporation přestěhovat opavský klub do Prahy a přejmenovat ho na Bohemians, neporuší tím žádnou svazovou směrnici. Případné stěhování může zhatit jen nesouhlas Výkonného výboru ČMFS. Jelikož se nejedná o sloučení klubů, ale o převedení jednoho klubu, je to podle regulí ČMFS.

Řády ČMFS plánovaný převod nezakazují

Co říká LEGISLATIVA ČMFS...

Rozhodující znaky právní identifikace klubu tvoří jeho název a sídlo. Se změnou sídla klubu musí vyslovit souhlas Výkonný výbor ČMFS. Družstva klubu ve všech věkových kategoriích jsou povinna startovat pod jedním, pro všechny společným názvem, pod kterým je klub registrován u Ministerstva vnitra ČR nebo zapsán v obchodním rejstříku. Tento název je oficiálním názvem klubu a musí být uváděn v přihláškách do soutěží, ostatních dokladech klubu a v registračních průkazech všech hráčů klubu.

Změna názvu klubu je taková změna, při níž se nový název jakkoli, byť i nepatrně odlišuje od názvu dřívějšího (např. FK místo SK). Změna názvu klubu musí být doložena příslušným dokladem MV ČR nebo výpisem z obchodního rejstříku či jiné registrace stanovené zákonem.

Název klubu je možno měnit po skončení soutěžního ročníku, případně v jeho zimní přestávce, vždy nejpozději do 31. 7. resp. 28. 2. Klub je povinen uvést nový název v přihlášce do soutěže a zabezpečit výměnu registračních průkazů všech svých hráčů s přesným uvedením nového názvu klubu na pracovišti registračního úseku ČMFS. Dojde-li ke změně názvu klubu v zimní přestávce soutěže, je klub povinen předložit o tom doklad (odst. 1) všem orgánům, které řídí soutěže, v nichž jsou zařazena jeho družstva a provést výměnu registračních průkazů.

Z výňatku organizačních směrnic ČMFS plyne, že scénář, který v rozhovoru pro naše internetové stránky nastinil ředitel Bohemians Michal Vejsada, je teoreticky uskutečnitelný. Řády přestěhování ani přejmenování klubu během sezóny nezakazují. Změnu sídla ale musí schválit Výkonný výbor ČMFS skládající se z vybraných funkcionářů klubů první a druhé ligy. Nejbližší zasedání Výkonného výboru ČMFS je 15. prosince 2004.