Situace se přiostřila: Vejsada vs. Kristek

Převod opavského klubu do Prahy šel do pozadí a fanoušky Bohemians teď zajímá další možné řešení současné krize. Skupina okolo bývalého ředitele Bohemians Emila Kristka ve čtvrtek předložila nabídku na koupi akciové společnosti. Majitelem Bohemians je sice Jiří Křížek, ale výkonný ředitel Michal Vejsada jedná s jeho pověřením a v Diskuzním fóru těchto stránek na Kristkovu nabídku reagoval. Vzápětí přišla i reakce Emila Kristka. My Vám obě prohlášení přinášíme v tomto článku.

Situace se přiostřila: Vejsada vs. Kristek

Prohlášení Michala Vejsady

Musím reagovat na dopis od p. Kristka a p. Panenky, který byl otištěn na hlavní stránce dne 18.11. ve 12.14 hod. Ten samý dopis mi byl doručen e-mailem v 11,57 hod. Je však podivné, že e-mailová nabídka podepsaná p. Emilem Kristkem přišla až v 15,37 hod. V nabídce je uvedeno: a) cena akcií 2,300.000,- Kč, b) NEOMEZUJEME HORNÍ HRANICI DLUHU FOTBALOVÉHO KLUBU, c) žádáme o předložení licenční smlouvy na užívání loga klubu mezi FC Bohemians Praha a TJ Bohemians Praha. Vypadá to, že p. Kristek má doma tiskárnu na peníze. Ani Bill Gates by toto nepodepsal. "Oficiální" nabídku bych v běžném obchodním styku očekával před veřejným prohlášením, které dnes učinil p. Emil Kristek s p. Antonínem Panenkou. Pokud se p. Kristek domnívá, že nabídka, kterou jsem od něj dnes obdržel v 15,37 hod. s výše uvedenými body, musím sdělit, že oficiální nabídku bych očekával jinou formou. Nabídku o odkoupení akcií fotbalového klubu nelze shrnout do třech bodů. Nás s p. Křížkem zajímá, ne pouze kolik je nabízeno za akcie a že převezmou dluhy, ale jak mají i zajištěn chod klubu. Zároveň by nás zajímaly záruky, jaké by p. Kristek poskytnul. Tato nabídka v nás vzbudila veliké pochybnosti, a proto jsem se spojil telefonicky ve 22,15 hod. se zástupcem podnikatelské skupiny s otázkou, zda mohu tuto nabídku brát jako oficiální. Bylo mi sděleno, že se jedná o osobní iniciativu p. Emila Kristka a zástupce podnikat. skupiny trvá na původní dohodě, cituji: " Dokud nebudou vyřešeny veškeré problémy kolem Bohemky - dluhy, trest. zodpovědnost, atd. - nebudeme vstupovat do Bohemky. Je to osobní věc p. Kristka a bude to i jeho osobní problém." Po tomto vyjádření musím brát bohužel nabídku p. Kristka za bezpředmětnou.
Dnes jsem zjistil informaci, že pravda je taková: 80% společnosti by vlastnil p. Kristek a 20% by mělo vlastnit tzv. občanské sdružení CU Bohemians Praha - mládež pod vedením Petra Svobody. Tato informace je ze zdrojů blízkých p. Svobody. Tito dva pánové mají největší obavu ne o Bohemku jako takovou, ale o to, aby Bohemka neskončila v konkurzu a správce konkurzní podstaty neprověřoval veškeré uzavřené smlouvy za předchozí období, ve kterých působili pp. Kristek a Svoboda jako výkonní ředitelé. ZAČÍNÁ SE ZDE HRÁT VYSOKÁ HRA A TO Z DŮVODU, ŽE SE NEJEDNÁ POUZE O P. ŠVARCE. Scénář p. Kristka je takový: Akcie odkoupí za 2,3 mil. Kč a tím se dostane k veškerým dokladům FC Bohemians Praha. Nejedná se o koupi akcií, ale o vstupenku do archivu FC Bohemians Praha za 2,3 mil. Kč. Tato vstupenka je však neprodejná!!! P. Kristek již dříve jednal s p. Böhmem, kdy chtěl od něj akcie Bohemky odkoupit. Položme si otázku, proč mu je p. Böhm neprodal???
Pokud vezmu hypoteticky, že bych měl s p. Kristkem podepsat smlouvu, v první řadě bych chtěl vidět 40 mil. Kč (a výš na zaplacení všech dluhů) tak, aby dluhy byly doopravdy uhrazeny. To by byla moje stoprocentní podmínka.
Vedení Bohemians Praha bylo velice překvapeno, že u veřejného prohlášení byl připojen podpis Antonína Panenky. Divím se, že p. Panenka, který má mandátní smlouvu a smlouvu o zajištění sponzorů uzavřenou s FC Bohemians Praha, nás vůbec neinformoval (má to v popisu práce) o svých krocích. Proč už dávno p. Svoboda, Kristek a Panenka Bohemku nevyvedli z krize, která jak jim je jistě známo trvá od vstupu p. Švarce do Bohemky. Bylo by hodně peněz ušetřeno a dnes bychom nemuseli řešit Pardubice, Z. Hrušku, Dobiáše atd.
Závěrem bych Vás chtěl všechny upozornit, že já na nůž padat nebudu, ve 4 hodiny ráno do lesoparku běhat taky nepůjdu (Sanytrník) a svého života si velice vážím. To samé platí i o mé rodině.

Prohlášení Emila Kristka

Vážení fanoušci FC Bohemians Praha a. s.
Musím reagovat na včerejší internetové prohlášení p. Vejsady, kterému ani trochu nerozumím a nechápu, kde se v tom člověku bere tolik zloby a nenávisti. Naše včerejší nabídka vyplynula z dřívější ústní dohody, která byla shrnuta do návrhu smlouvy o převzetí akcií. Ostatní požadavky, které pan Vejsada včera vznesl, mohl už dávno připomínkovat do zmíněného návrhu smlouvy, která mu byla předložena téměř před měsícem. K ostatním bodům se nebudu vůbec vyjadřovat, protože zjišťuji, že jakákoliv upřímná snaha pomoci FC Bohemians Praha, je okamžitě otočena a urážlivě zpochybňována. Nyní již chápu, proč za působení p. Vejsady ztratil fotbalový klub veškeré sponzory a došlo to až ke 40 mil. Kč dluhů. Pokud bude chtít p. Křížek dál jednat o prodeji akcií, tak už pouze přes mého právníka, nikoliv přes internet. V závěru chci všem fanouškům vysvětlit, že nebylo jednoduché pro záchranu klubu získat budoucí sponzory a investory, kterým měla má osoba garantovat úspěch konečného výsledku. Proto mě dvojnásob mrzí neúcta a zpochybňování mé práce ze strany vedení klubu a prohlašuji, že než pokračovat v tomto nekonstruktivním a urážlivém duchu, tak to raději od naší nabídky odstoupím.