Tisková zpráva iniciativy SOS KLOKAN

3. února jsme na stránkách www.fc-bohemians.cz informovali o vzniku naší iniciativy a vyzvali jsme potenciální zájemce o koupi fotbalového klubu Bohemians z konkurzního řízení, aby kontaktovali iniciativu SOS KLOKAN s cílem projednání možnosti naší podpory.

Tisková zpráva iniciativy SOS KLOKAN

K dnešnímu dni bychom rádi podali průběžnou souhrnnou informaci:

·         SOS KLOKAN si velmi váží všech fanoušků, kteří stále nabízí svoji pomoc prostřednictvím zpráv zasílaných podle pokynů na www.fc-bohemians.cz . Děkujeme za ně! Veškeré nabídky pomoci pečlivě evidujeme a v případě dohody s potenciálním kupcem Bohemians mu je předáme.  Váš zájem je jen potvrzením toho, že Bohemka žije a v našich srdcích bude žít a že případný nový majitel se má o koho opřít!

 

·         Nabízená finanční pomoc již je nezanedbatelná a zavazuje nás k tomu, předat podklady pouze a jedině takovému novému majiteli Bohemky, který nám dokáže transparentní krytí chodu klubu.

 

·         Prověřili a ověřili jsme si různé záležitosti, spojené s případným prodejem klubu z konkursu, zaznamenali disproporce mezi „fotbalovým“ právem a právním řádem ČR a upozornili na ně příslušné svazové pracovníky.

 

·         Ohledně koupě Bohemky z konkursního řízení se uskutečnilo z naší iniciativy několik schůzek s různými lidmi. Žádný z nich si zatím nepřeje publicitu, ani zveřejnění detailů jednání.

 

·         Naše jednání se soustřeďují na všechny, kdo mohou Bohemce pomoci. Za takovou osobu však zcela jistě nepovažujeme posledního majitele Michala Vejsadu, v jeho případě se domníváme, že Bohemce by nejvíce pomohlo, kdyby jakýchkoliv aktivit zanechal.

 

·         Iniciativa SOS KLOKAN je věcí veřejnou, věcí fanoušků Bohemky. Vážíme si vaší důvěry a cítíme se povinní se vám zpovídat z kroků, které vaším jménem podnikáme. Prodej akciové společnosti v konkursním řízení je věcí obchodní. Seriózní zájemci o obchod do jeho uzavření většinou neplýtvají informacemi na veřejnosti. Z tohoto důvodu jistě naši fandové chápou, že – účastníme-li se jednání, jejichž cílem je budoucnost, čili prodej Bohemky – nemůžeme informovat o všem.

 

·         Věříme, že v případě šťastného konce význam dnešních hektických dní ztratí svoji váhu. V jiném případě se k hodnocení současného období jistě vrátíme.

 

 

Praha, 16. února 2005

Iniciativa SOS KLOKAN

Za správnost: Milan Šimáček