Otevřený dopis fanoušků

Vedení Družstva fanoušků Bohemians sestavilo dopis, v němž žádá kluby první a druhé ligy o odpuštění či snížení pokuty za nedohrání soutěže. Dopis byl rozeslán emailovou poštou a navíc proběhly i telefonické konzultace s jednotlivými kluby. Dopis byl adresován na konkrétní osoby, proto není vyplněno oslovení.

Otevřený dopis fanoušků

Vážený……..,

 

            jménem fanoušků Bohemians si Vás dovolujeme oslovit se žádostí o zvážení výše pokuty pro FC Bohemians Praha. Vršovickému klubu byla odebrána profesionální licence a následně byl vyloučen ze druhé ligy. Za nedohrání soutěže byla fotbalovému klubu Bohemians Praha vyměřena pokuta tři milióny korun.

 

            Příznivci Bohemians se nechtějí smířit se stávajícím kritickým stavem a dali si za cíl, že přispějí k záchraně klubu a k jeho přihlášení do třetí nejvyšší soutěže v příštím soutěžním ročníku. Za účelem splnění těchto stanovených cílů založili 22. března 2005 Družstvo fanoušků Bohemians. Fanoušci, kteří do družstva vstupují, skládají členské vklady. Vybrané prostředky budou použity k dosažení cíle družstva. Zakládajícím členem družstva je herec Ivan Trojan, v kontrolní komisi působí Antonín Panenka.  Na konto družstva už přispěli bývalí fotbalisté Bohemians Přemysl Bičovský, Martin Jiránek, Martin Horák a další. Mezi členy družstva nechybí ani osobnosti vědy a kultury jako například filozof Erazim Kohák, herec Karel Šíp, zakládající člen skupiny Lucie Michal Dvořák. V úsilí o dosažení naších cílů spolupracujeme s firmou AFK Vršovice, a.s., která má stejný záměr jako družstvo fanoušků – vrátit fotbalisty Bohemians na fotbalové trávníky.

 

            Jedním z klíčových momentů v boji o přežití slavného klubu, který letos v listopadu oslaví sto let od svého založení, je i vyřešení třímiliónové pokuty za vyloučení z druhé ligy. Rozhodnutí o pokutě přísluší podle předpisů ČMFS ligovému shromáždění, které se skládá ze zástupců klubů první a druhé ligy. Chtěli bychom Vás požádat o podporu naší snahy tím, že na jednání ligového shromáždění svým hlasem rozhodnete o prominutí pokuty pro fotbalový klub Bohemians nebo alespoň o jejím snížení na symbolickou úroveň, pokud by předpisy ČMFS její úplné prominutí neumožnily.

 

            Věříme, že i Vaší zásluhou slavný klub přežije a z fotbalové mapy nezmizí jméno Bohemians. My, fanoušci Bohemians, chceme pomoci nejen svému klubu, naše aktivita je veřejností vnímána velmi pozitivně a pokud dospěje s Vaší pomocí k naplnění určených cílů, bude to i vynikající příspěvek k dobrému jménu celého českého fotbalu.

 

            Přejeme Vám mnoho úspěchů a doufáme, že se brzy potkáme na fotbalových stadiónech.

 

            Předem děkujeme za Vaši spolupráci.

 

  

 Antonín Jelínek,

předseda představenstva

 

Jiří Dienstbier

místopředseda představenstva

 

Milan Šimáček

předseda kontrolní komise

  

Antonín Panenka

místopředseda kontrolní komise