KOMUNIKÉ z mimořádného jednání představenstva, kontrolní komise Družstva fanoušků Bohemians a iniciativy SOS Ďolíček

KOMUNIKÉ z mimořádného jednání představenstva, kontrolní komise Družstva fanoušků Bohemians a iniciativy SOS Ďolíček

Přítomni: Antonín Jelínek, Jiří Dienstbier, Martin Bílek, Michal Holas, Ondřej Novotný, Milan Šimáček, Pavel Landa, Antonín Jelínek st., Norman David, Lukáš Přibyl.

Hosté: Jiří Hlinka, Vladimír Suchý, Jiří Steinbroch.

 

Přitomní vzali na vědomí:

a.     informaci, že majitel stadionu v Ďolíčku v současné době není nakloněn prodloužit klubu nájemní smlouvu, která končí v červnu t.r.

b.     informaci, že většina akcionářů údajně preferuje sjednat a uzavřít nájemní smlouvu, kterou předložila E-Side Property, která zajistí účinkování Bohemky v Synot Tip Aréně v Edenu.

c.      informaci, že majoritní vlastník Bohemky je ochoten zajistit úhradu nájmu v Edenu tak, aby to nezatěžovalo klubový rozpočet.

d.     Informaci, že klubové vedení má zajištěnu variantu vyhřívaného trávníku v Ďolíčku včetně jejího financování za předpokladu smluvně sjednané nájemní smlouvy do června 2012.

 

Tyto informace považuje představenstvo DFB za neoficiální a vydává k nim toto stanovisko:

 

1.     DFB vyjadřuje důvěru a podporu řediteli klubu Lukáši Přibylovi a je přesvědčeno, že Lukáš Přibyl veškerým svým konáním hájí zájmy klubu a jeho fanoušků.

2.     DFB si vyžádá oficiální konkrétní stanovisko k budoucnosti klubu od června 2010 z krátkodobého a z dlouhodobého hlediska jednotlivě od všech akcionářů.

3.     DFB požádá představenstvo klubu o vypracování vyčíslení ztrát z titulu případného opuštění Ďolíčku a   zisků z titulu přestěhování do Edenu, stejně jako o sdělení (a garanci) ceny permanentní vstupenky na sezónu 2010-2011 pro variantu Eden.

4.     DFB se výraznou většinou shodlo na tom, že pokud nedostane uspokojivé odpovědi (viz body 2 + 3 výše), je připraveno podniknout racionální kroky k tomu, aby Bohemka zůstala v Ďolíčku.

5.     Představenstvo DFB zplnomocňuje Jiřího Hlinku a Milana Šimáčka, aby za DFB ve věci setrvání Bohemians 1905 v Ďolíčku  vystupovali a ve věcech konali, a to jak ve vztahu k majiteli stadionu, tak představitelům Prahy 10 i dalším stranám.

6.     Představenstvo DFB vyhlašuje pohotovost a vytváří akční výbor, který se do odvolání bude scházet alespoň jednou týdně. Nejbližší schůzka bude v pondělí 19.4. ve 20:00 v Ďolíčku.

7.     DFB zavazuje všechny své představitele postupovat tak, aby ani nadále neklamali a nezklamali fanoušky, udržovali věrohodnost DFB a je si vědomo, že toho dosáhne pouze co největší otevřeností. Proto hodlá otevřeně, ale rozumně informovat o všem, o čem ve věci s rozumem informovat lze.

 

V Praze, 16. dubna 2010

Za správnost: Milan Šimáček, předseda kontrolní komise DFB