Komuniké II.

Informace Družstva fanoušků Bohemians, 18. dubna 2010

Komuniké II.

Družstvo fanoušků Bohemians (DFB) reprezentované Milanem Šimáčkem a Jiřím Hlinkou, absolvovalo jednání s prvním z významných akcionářů klubu Bohemians 1905, a.s., ing. Darkem Jakubowiczem na téma setrvání Bohemky v Ďolíčku.

Na základě více než tříhodinové diskuse předkládáme fanouškům naše vlastní závěry:

1. Klub není v dobré ekonomické situaci. Důvodem eventuálního stěhování z Ďolíčku jsou jen ekonomické důvody, kdy setrvání v Ďolíčku je z hlediska klubu nejméně ekonomickou variantou.

2. Majitelé Ďolíčku nemají zájem na tomto stadionu dále provozovat fotbalovou nebo sportovní činnost, neboť je z jejich pohledu dlouhodobě ztrátová. Upřednostňují ekonomické zájmy klubu před historickou, avšak podle jejich názoru trvale prodělečnou variantou setrvání v Ďolíčku. Varianta „Eden“ je prý pro klub ekonomicky výhodnější variantou i při případném razantním okamžitém poklesu návštěvnosti. Majoritní akcionář je prý ochoten garantovat úhradu nájmu v případě nájemní smlouvy v Edenu.

Řešení: Sehnat okamžitě investora stadionu. („Okamžitě“ znamená do 14 dnů přesvědčit stávajícího majitele k prodeji, sehnat kupce a podepsat minimálně Smlouvu o smlouvě budoucí.) Ale ani to nepřinese vylepšení rozpočtu klubu. Souběžně s tím by proto bylo zapotřebí hledat dalšího silného partnera rovněž pro fotbalový klub.

3. Eden není jedinou variantou stěhování. Jakékoli stěhování lze akceptovat pouze na dobu určitou a datem vymezenou, maximálně na 5 let a ihned po podpisu nájemní smlouvy na dočasný azyl je nutno vyvinout maximální úsilí o získání nového partnera (rozuměno městské části) pro výstavbu Nového Ďolíčku v některé městské části Prahy (nebo silného soukromého vlastníka, který by si troufl navzdory zájmům MČ Praha 10 odkoupit a provozovat Ďolíček pro Bohemku).

Řešení: DFB z pozice akcionáře klubu musí zpracovat další alternativy. Nabízí se např. stadion Viktorky Žižkov. Celkové náklady (!) spojené s pronájmem však musejí být POD náklady spojené s činností v Synot Tip Areně, resp. Městském stadionu v Edenu. DFB musí ve vlastním zájmu začít společně s dalšími akcionáři shánět podporu a jednat o městském stadionu v té části Prahy, která o to bude stát.

4. Pakliže se potvrdí rozhodnutí MČ Praha 10 vstoupit – ať už napřímo nebo prostřednictvím např. Praha 10 – majetková a.s., jakoukoliv částkou do E-Side Property Limited (vlastníka Synot Tip Areny), je třeba to vnímat jako bezprecedentní podporu soukromému subjektu, navíc bez jasné vlastnické struktury. Tutéž částku může zcela oprávněně požadovat i společnost Bohemians Real a.s.

Řešení: Veškerá jednání o vstupu MČ P-10 do Bohemians Real byla dosud neúspěšná. Radnice říká, že jej nechtějí stávající majitelé Bohemians Real a.s. ; Bohemians Real tvrdí, že jde o nechuť města. Naléhání na stěhování Bohemky do Edenu je podivně podezřelé a podporuje podezření z komplotu, v rámci kterého jsou fanoušci Bohemians i Slavie až na posledním místě. DFB jednoznačně podporuje vstup městské části Praha 10 do stadionu Ďolíček.

V Praze 18. dubna 2010
Jiří Hlinka, Milan Šimáček