Dopis akcionářům

Dopis akcionářům

Vážení akcionáři Bohemians 1905 a.s.

DFB jako jeden z akcionářů by si s Vámi rádo vyjasnilo několik
záležitostí, které jsme si dovolili formulovat do 6 otázek.

1. Proč jste se stal akcionářem Bohemky?
2. Jaký je podle vás (Vás) důvod existence našeho klubu?
3. Jaký je podle vás sportovní cíl klubu na příští sezónu a ve výhledu 5 let?
4. Jak budou podle vás vytyčené sportovní cíle zabezpečeny finančně?
5. Kde má Bohemka podle Vás mít domácí stadion a proč?
6. Měl by podle vás klubový management řídit koncepčně (tj. zejména ze sportovního a marketingového hlediska) celý klub včetně mládeže?

Jsme si vědomi, že akcionáři nám nejsou povinni odpovídat (koneckonců i to je odpověď) nebo pověřit zpracováním odpovědi klubový management. Přesto bychom velice uvítali a ocenili, kdybychom nealibistické konkrétní odpovědi dostali od každého akcionáře, nejlépe do středy 21.4. večer.

Podle nich navrhneme sdělíme fanouškům jednu z předpokládaných variant rozhodnutí DFB:
a, zjistíme, že akcionáři mají životaschopnou vizi pro Bohemku, se kterou se ztotožníme a budeme ji podporovat
b, zjistíme, že akcionáři mají životaschopnou vizi pro Bohemku, se kterou se nicméně neztotožníme, popřejeme hodně zdaru a doporučíme ji fanouškům netorpédovat (a zvážíme další účast DFB v akcionářské struktuře klubu)
c, zjistíme, že akcionáři nemají žádnou životaschopnou vizi a budeme usilovat o jejich předání klubu někomu, kdo takovou vizi má

a Vaše odpovědi v plném znění zveřejníme, aby každý člen družstva měl možnost učinit si svůj vlastní názor nezávisle na našem doporučení.

Odpovědi na 6 otázek za DFB předložíme ostatním akcionářům po zítřejší schůzce představenstva DFB.

S úctou,

Milan Šimáček
pověřený DFB k jednání s akcionáři