Odpovědi akcionářů Bohemians 1905

Přehledně seřazené názory akcionářů na budoucí fungování klubu ve formě odpovědí fanouškům.

Odpovědi akcionářů Bohemians 1905

Akcionáři Bohemians 1905 a.s. k 20.4.2010:
CIFI Fotbal – 51,19 %
CU Bohemians o.s. – 25,05 %
ing. D. Jakubowicz – 9 %
Družstvo fanoušků Bohemians – 10,24 %
ing. Buřič – 0,24 %
Mgr. Dienstbier – 2,14 %
Mgr. Fráňa – 2,14 %

za CIFI Football odpovědi zaslal ing. Ondrej Oravec.
za CU Bohemians odpovědi zaslal Mgr. Petr Svoboda.
za DFB odpovědi schválilo představenstvo DFB
Mgr. Fráňa sdělil svá stanoviska na schůzce akcionářů


1. Proč jste se stal akcionářem Bohemky?

CIFI Football 
Akcie = forma zajištění půjčky, 
Investice = vyrovnaný rozpočet vs. výnos z prodeje hráčů, 
Motivace = účast zaměstnanců a společníků CTY GROUP

CU Bohemians
Byl jsem osloven na podzim 2005 JUDr. Pavlem FRÁŇOU, který zastupoval současného vlastníka klubu. Důvodem byla špatná ekonomická situace v klubu, neboť stávající výkonný management nezajistil dostatek finančních prostředků. Já jsem obecně nikdy nechtěl být žádným akcionářem. V té době jsem pracoval v klubu již 17 let, a to hlavně na zajištění chodu mládeže. Mládež byla v Bohemce vždy až na druhém místě. Chyběla sportovní a ekonomická koncepce, sportoviště, kvalifikovaní trenéři v kategorii žáků a přípravky. Pan Fráňa mě nakonec přesvědčil a navrhl mi „Smlouvu o spolupráci mezi akciovou společností a občanským sdružením“. Nabídl občanskému sdružení i výši procent akcií – část za celkové zajištění celé mládeže a část za finanční vyrovnání.

ing. Jakubowicz
Nabídku jsem dostal už když jsem se stal Generálním Partnerem klubu a tehdy jsem ji odmítl. Akcionářem jsem se stal, abych pomohl Petrovi Svobodovi s řešením jeho osobního zadlužení a zadlužení CU Bohemians, které vzniklo z titulu půjček do Bohemians 1905.

DFB
DFB je iniciátorem projektu záchrany klubu a prvním, kdo do klubu vložil finanční prostředky, aniž je deklaroval jako půjčku. Je logické, že se družstvo stalo akcionářem klubu.

ing. Buřič
Bohemce fandím odjakživa, stejně jako v podstatě celá širší rodina, která pochází z Vršovic, Moskevské ulice. V roce 2005 jsem se angažoval v založení AFK Vršovice a uvedení klubu "do provozu". Mj. jsem podepsán pod smlouvami ze 6.4.2005, kterými došlo k převodu fotbalových práv na Bohemians 1905 (za což na mě Vejsada podal trestní oznámení). Mj. i z tohoto důvodu jsem využil možnost stát se (minoritním) akcionářem. Úměrně svým možnostem (finančním, časovým, ...) jsem chtěl a chci mít v Bohemce symbolickou účast, která mi připomíná můj podíl a moji roli v procesu zachránění Bohemky.

Mgr. Dienstbier
Od svých šesti, kdy jsem chodil do Klokánka v dnešní sokolovně v Riegerových sadech, jsem fanouškem Bohemky. V první polovině osmdesátých let se pro mě stala pravidelná návštěva zápasů Bohemky samozřejmou součástí života. V roce 2005 jsem se podílel na projektu záchrany klubu a na založení Družstva fanoušků Bohemians. Koncem roku 2005 mi nabídnul Pavel Fráňa odkup akcií klubu, protože už nemohl sám ekonomicky zajišťovat chod klubu a snažil se dát dohromady skupinu osob, která by koupila akcie a zároveň poskytla klubu formou půjček peníze na jeho provoz. Nabídku jsem přijal, protože mám ke klubu vztah, chtěl jsem získat akciový podíl a zároveň klubu finančně pomoct.


2. Jaký je podle vás (Vás) důvod existence našeho klubu?

CIFI Football

CU Bohemians
Důvodem existence je určitě dlouholetá fotbalová historie a tradice klubu. Vždycky to byl klub sympatický všem fotbalovým fanouškům, kteří mu přisoudili název „rodinný“ klub. Druhým důvodem je existence „Ďolíčku“ – tradičního fotbalového stadionu s jeho ojedinělou fotbalovou atmosférou. Dalším důvodem je široká a kvalitní mládežnická základna. Posledním důvodem jsou fantastičtí fanoušci a jejich marketingový a kupní potenciál.

ing. Jakubowicz
Historicky je to především tradice a oddanost fanoušků. Ale momentálně po r. 2005 jde o obrovskou shodu náhodných situací a osobní statečnost některých jednotlivých lidí.

DFB
Důvod existence jakéhokoli fotbalového klubu není ekonomický. Nejmenší ekonomické ztráty ve fotbale =nedělat fotbal vůbec. Profesionální kluby mají opodstatnění jako spádové kluby, kam směřují nejlepší fotbalisti z regionu. Na mimopražských prvoligových stadionech se scházejí nejvýznamnější opinion leaders a decission makers z oblasti, VIP prostory jsou místem, kde se potkávají obchodníci, lobbyisté a významné osobnosti regionu. Tento atribut platí z celostátního hlediska také pro Slavii, Spartu, méně pro Bohemku či Viktorku Žižkov. Významným důvodem existence profesionálního fotbalu v těchto dvou klubech je více jak stoletá tradice, sepjetí s místem, podpora a zpětná vazba s fanoušky, genius loci domácího stadionu, kteréžto atributy pro Slavii a Spartu pochopitelně platí rovněž.

ing. Buřič
Každý klub vznikl na základě myšlenky několika lidí hrát spolu fotbal. Stejné je to v Brazílii i v Praze, ve futsale, velkém fotbale i Hanspaulce. Stejně vznikla Bohemka. Úměrně tomu, jak je v čase klub úspěšný a atraktivní, tak je i známý, bohatý, prestižní... Stejně tomu bylo, je a bude u Bohemky. Rozdílné vnímání lidmi má za následek různou míru popularity. Každým gólem, každým zápasem, každou posilou, změnou dresu, aférou, postojem či problémem klub příznivce získává a ztrácí. Proto má každý klub období dobré a slabší, průměrné či špatné. Některý má sílu, tradici, ideu tak silnou, že přes předchozí úspěchy momentální neúspěch překoná snadno, jiný zase na dlouhé úspěšné úspěchy nedokáže navázat a zanikne, či ztratí své postavení a potácí se na okraji zájmu. Bohemka má zřejmě silný kořínek, hodnoceno současnou, více než 20letou krizí. Důvod existence Bohemky je obdobný všem klubům...má své věrné!

Mgr. Dienstbier
Klub je pro mě především komunita lidí, kteří mají ke klubu vztah, dýchají pro něj a udělají pro svůj klub první, poslední, je-li potřeba. Tuto komunitu tvoří především fanoušci ale i zaměstnanci klubu, trenéři a hráči. Komunita spolu s klubovými tradicemi vytvářejí specifický charakter klubu. Tradice jsou pro mě klubový název, znak klokana, barvy, stadión, historické úspěchy. Směs všech těchto složek dává smysl klubové existenci, vytržení každé z nich ji zpochybňuje a ohrožuje.


3. Jaký je podle vás sportovní cíl klubu na příští sezónu a ve výhledu 5 let?

CIFI Football
Stabilizace v 1. lize, evropské poháry…

CU Bohemians
Sportovním cílem klubu v příští sezóně by měla být stabilizace v Gambrinus lize. Posun klubu do klidného středu tabulky by znamenal možnost zapracování více mladých hráčů včetně vlastních odchovanců do kádru A mužstva. Trpělivě pracovat při přechodu talentů z dorostenecké kategorie do juniorky a stavět na kvalitní spolupráci sportovního ředitele mládeže s trenéry juniorky a A mužstva. Ve výhledu 5-ti let je to potom snaha zajistit pro hráče a trenéry adekvátní tréninkové podmínky – sportovní tréninkové centrum, které chybí a vždy chybělo. Dalším cílem je hrát na kvalitním stadionu, který by do budoucna odpovídal předpisům ČMFS a projektu „Stadiony 2012“.

ing. Jakubowicz
Stabilizace v 1. lize a oddlužení klubu. Dokončení tréninkového centra, které se již začalo projektovat v Uhříněvsi ve spolupráci s Čechií a obec nám zaplatila inženýrské sítě. Budou tam celkově 4 hřiště včetně zázemí.

DFB
Fanoušci Bohemky jsou zvyklí na skromné cíle včetně pendlování mezi 1. a 2. ligou. Samozřejmě bychom si všichni přáli trvalé účinkování v nejvyšší soutěži, ale preferujeme stabilizaci klubu a podmínek pro jeho existenci před nerealistickými sportovními cíli. Nehodláme na rozhodující akcionáře vytvářet nátlak na sportovní cíle, předpokládáme, že jsme schopni se ztotožnit s názorem většiny ostatních.

ing. Buřič
Sportovní cíl klubu se musí stanovit i s ohledem na jeho finanční možnosti. Jedna věc jsou přání nás, fanoušků, jiná věc je střízlivá dlouhodobá realita.
Přál bych si lepší postavení než letos, tzn. klidný střed tabulky 1. ligy, možná mi ale bude stačit i holá záchrana v 1. lize ( druhý ročník bývá pro nováčka někdy těžší...)
Ve výhledu 5 let by se klub měl herně stabilizovat v 1. lize a posunout se do její horní poloviny, s cílem atakovat pohárové příčky.

Mgr. Dienstbier
Vzpomínky na osmdesátá léta mi nedovolují přijmout dlouhodobě jiné cíle než hrát v horní části prvoligové tabulky, rád bych se někdy dožil i druhého titulu. Pro příštích pět let je však třeba zkousnout nižší, realističtější cíle. Především je potřeba dotáhnout veškeré právní spory a v návaznosti nato stabilizovat klub ekonomicky. Po tuto přechodnou dobu je hlavním cílem udržet se trvale v první lize, nejlépe hrát v tzv. klidném středu tabulky.


4. Jak budou podle vás vytyčené sportovní cíle zabezpečeny finančně?

CIFI Football
Výnosy = Vstupné + merchandising + STES + reklamní partneři
Spolupráce s CTY GROUP
Klíčový je management společnosti, který zodpovídá za výnosy…

CU Bohemians
To je to nejtěžší – sehnat finanční prostředky. To víme všichni! Těch 21 let, co jsem v klubu, to byl vždy velký problém. Od roku 1988 klub nikdy neměl významného a finančně silného generálního partnera. Situaci velmi zhoršila TJ Bohemians, když v roce 1993 přestala financovat svůj největší oddíl, od kterého si vzala název a logo a nechala by ho zaniknout. Fotbal se sice zachránil, ale nevlastnil název ani logo. Nevlastnil ani stadion a pozemek, protože si ho TJ Bohemians za totality zapsala sama do katastru a navíc celá mládež přišla o všechna tréninková hřiště na Hagiboru a Na Vinici. Zajistit rozpočet klubu v Praze je velice složité. Nemůžeme počítat, tak jako všechny mimopražské kluby, s dotacemi od MHMP ani od MČ Prahy 10 do rozpočtu Bohemians 1905 a.s. Rozpočet je naplněn příjmy od obchodních partnerů /chybí finančně silný generální partner/, ze vstupenek, z fanshopu, od STES a z prodeje hráčů. I tak je velmi obtížné rozpočet naplnit. Do budoucna bez finančního přispění obce to bude nereálné. Dále je nutné také klub postupně oddlužit. Je potřeba zkvalitnit práci na obchodně – marketingovém úseku.

ing. Jakubowicz
Po přestěhování a současných úsporách už v roce 2011 vyrovnaný rozpočet a v následných letech splácení z vytvořeného zisku.
Vyrovnaný rozpočet bude v okamžiku , kdy nebudeme platit provozní náklady našeho stadiónu a nový nájem bude krýt nová smlouva garantovaná CTY. Navíc mám přislíbené navýšení prostředků od stávajících partnerů, pokud budou moci prezentovat své společnosti v důstojných prostorách. Navýšení by mělo přijít od nových partnerů (kteří nedávají pouze srdcem ,ale potřebují vytvořit i prostředí). Dále je to i využitím synergie obou klubů při obchodním jednání s majiteli Skyboxů. Je to prostě nový impuls pro obchod.
Nepočítám s žádným příjmem z prodeje hráčů!

DFB
Fanoušci se na finančních výnosech klubu podílejí zejména nákupem vstupenek na utkání, útratami ve Fanshopu a konzumací při utkáních a společenských akcích klubu (Vánoce s klokanem, Léto s klokanem, Setkání s fanoušky, atd.) Naše skromnost vytyčovaných sportovních cílů spočívá zejména z vědomí, že tyto je možno si klást teprve tehdy, je-li na ně finanční krytí, a nikoli v opačném pořadí!

ing. Buřič
Za 5 let od znovuzrození měla Bohemka vždy daleko vyšší sportovní cíle, než jsou její možnosti finanční ( a to i přes procentuálně vyšší příjmy ze vstupného a reklamních předmětů, než je tomu obvyklé u srovnatelných klubů a při využití externí pomoci fanoušků, např. brigády, dary,...).
Finanční zabezpečení výše uvedených cílů není v tuto chvíli bez zásadního kapitálového řešení zajištěné, ani nelze při stejném modelu hospodaření a financování klubu předpokládat zásadní změnu v budoucnu.
Bez příspěvku třetí strany (jedinec, silný akcionář, město,...) nelze mít vyrovnaný rozpočet při současném tlaku na vysokou sportovní úroveň, kterou však fanoušci vyžadují.
Při posledním setkání akcionářů jsme říkal, že sice hrajeme 1.ligu, ale ekonomicky jsme na úrovni dolní poloviny tabulky II.ligy. Neboli... "žijeme si nad poměry"

Mgr. Dienstbier
Sportovní cíle je potřeba krýt příjmy ze vstupného, z fanšopu, z reklamy a z prodeje hráčů. Pokud tyto příjmy nebudou dostačovat pro krytí cílů uvedených v bodě 3, stále platí závazek akcionářů z akcionářské smlouvy přispět na úhradu ztráty příplatkem do kapitálového fondu společnosti. Přivítal bych, kdyby se Družstvo fanoušků Bohemians bylo schopno výrazněji podílet na financování klubu prostřednictvím pravidelných vkladů svých členů a perspektivně tak i navýšit svou kapitálovou účast ve společnosti Bohemians 1905, a.s. a zvýšit svůj vliv na rozhodování o strategických otázkách fungování klubu.


5. Kde má Bohemka podle Vás mít domácí stadion a proč?

CIFI Football
Na místě, které vyhovuje PROJEKTU LIGOVÉ STADIONY 2012 resp. PRAHA a vzhledem k situaci PRAHA 10

CU Bohemians
Místo by mělo být v Praze, na místě, kterému by byli nakloněni nejen fanoušci klubu, ale zároveň i obec a komunální politici. Městská část, kde by hráli „klokani“ by na to měla být hrdá. Měla by být pro ni čest, že takový klub ji reprezentuje a oni ho naopak plně podporují.

ing. Jakubowicz
Musí to být v Praze a především tam , kde je komunální politika nakloněna těmto projektům.

DFB
Jednoznačně v Ďolíčku. Opuštěním stadionu, který pan Danner vybudoval pro Bohemku ztrácí klub významný důvod své existence (viz otázka č. 2). Měli-li by být fanoušci postaveni před nezvratný fakt opuštění Ďolíčku, tak pouze a jedině na dobu určitou a jasným termínem omezenou s jasně deklarovaným cílem buďto návratu nebo výstavby vlastního „Nového Ďolíčku“ kdekoli v Praze, kde komunální politika myšlenku výstavby stadionu pro Bohemku podpoří.

ing. Buřič
Má mít stadion v Praze! A je lhostejné, zda bude vlastní, pronajatý, jen pro Bohemku, ale musí komplexně zapadat do celkových možností a ambicí klubu. Výběru stadionu musí předcházet finanční analýza, reagující i na známé budoucí požadavky, např. CMFS.

Současný stav stadionu významně zatěžuje náš rozpočet a ovlivňuje tím i sportovní stránku, ale tím i samu existenci klubu. Požadavky na vybavení stadionů všech soutěží navíc porostou, časem by nás čekaly další významné investice, a to v horizontu 5-10 let i ve druhé lize. Jestliže v tuto chvíli nejsme schopni platit základní nájemné a služby za Ďolíček, nebudeme logicky schopni platit ani za vyhřívaný trávník a další brzké, nutné investice. A jestli má být klub schopen dlouhodobě, stabilně fungovat, musí být schopen takové výdaje hradit, bez ohledu na majitele stadionu.

Každý náš domácí zápas nás stojí částku, která se po rozpočítání všech nákladů (pronájem, investice a jejich splátky, pořadatelé, údržba trávníku a zázemí, vytápění a energie,...) v kombinaci vyhřívaný trávník a umělé osvětlení bude blížit 1 mil. Kč. Za rok se jedná o 15 mil. Kč, což je možná méně než veškeré, navíc nadstandardní příjmy ze vstupného a reklamních předmětů dohromady!

Ze svých osobních zkušeností, z důvodu postoje vlastníka stadionu, z ekonomických důvodů, z důvodu prostorového omezení a při současném zastaralém stavu stadionu vidím, bohužel, jako finančně neudržitelné naše dlouhodobé setrvání v Dolíčku, a to s ohledem na potřebný rozvoj stadionu!

Mojí vizí je vybudovat v horizontu 10 let nový stadion, navazující svojí architekturou na tradici Dolíčku, a to v lokalitě mimo centrum Prahy. Postaven může být reálně (jen) ve spolupráci s příslušnou městskou částí a případně může být z ekonomických důvodů sdílen od počátku i s jiným klubem podobného charakteru a ambicí (Viktorka, Dukla). Rozhodování o tomto řešení se ale bude odehrávat výhradně v rovině politicko-ekonomické.

Provizorním řešením v tuto chvíli tedy musí být Eden, či Strahov a za určitých okolností snad i Viktorka, zařídí-li si vyhřívání trávníku. Z důvodů komfortu diváka odmítám Strahov, akceptuji proto po zrovnoprávnění našeho postavení se Slavií střednědobě Eden.

Mgr. Dienstbier
V Ďolíčku. Pokud nebude moct Bohemka v Ďolíčku zůstat, měl by být její pobyt na cizím stadiónu přechodný. Dlouhodobě bychom měli usilovat o udržení Ďolíčku a jeho kompletní rekonstrukci, v krajním případě o vybudování vlastního stadiónu jinde v Praze při zachování co nejvíce z charakteristických prvků Ďolíčku (např. obdoby „náměstíčka“ jako místa potkávání každého s každým).


6. Měl by podle vás klubový management řídit koncepčně (tj. zejména ze sportovního a marketingového hlediska) celý klub včetně mládeže?

CIFI Football
Není důvod… Mládež je vedena koncepčně velice dobře, i proto jsme do klubu vstupovali ...

CU Bohemians
Ano, klubový management by měl klub řídit koncepčně. Důležité ale je, aby tento management v první řadě sehnal a zajistil finance na vyrovnaný rozpočet, tzn. aby měl za co řídit. V minulosti chtěl pouze řídit za peníze akcionářů. Dále lidé v tomto managementu si pořád musí uvědomovat, že pracují v Bohemce, která je prostě specifická. Už jen tím, že jako jediný klub v Gambrinus lize nemusí vynaložit na zajištění celého mládežnického úseku ani korunu. Vše ekonomicky zajišťuje již 10 let občanské sdružení CU Bohemians Praha. A to včetně hracích ploch na tréninky a mistrovská utkání pro „B“ mužstvo dospělých.

ing. Jakubowicz
Ano a je to i domluvené po ekonomické stabilizaci klubu. (Upozorňuji, že na a.s. nelze získat žádné dotace.) Momentálně na náš model přechází ostatní kluby. Jediné koncepční řízení dnes vnímám právě u mládeže, takže by asi bylo dobré od nich něco zkopírovat.

DFB
Bezpochyby ano. Model s občanským sdružením je osvědčený, nicméně hospodaření i marketing o.s. musí být pod kontrolou a vedením klubu, jiný model je nesystémový. Ve stejné logice také sportovní činnost o.s. by měla být podřízena sportovnímu řediteli klubu a nechť ten rozhodne o tom, které kompetence si ponechá a které předá na nižší úrovně.

ing. Buřič
Otázku rozdělím. Řízení či neřízení celého klubu, tj. dle vytušeného směřování dotazu nově i včetně mládeže nemá z marketingového hlediska významný vliv/dopad.
Z hlediska sportovního a ekonomického samozřejmě ano, mělo by být řízeno jednotně a koncepčně, což nevylučuje trvalé formální rozdělení pod dvě společnosti (možnost čerpání dotací, ...).

Mgr. Dienstbier
Ano, sportovní cíle i marketingové strategie musí být sladěny. Mládež by měla zůstat provozně vyčleněna do občanského sdružení kvůli specifikům financování mládežnického sportu.