Sbírka na záchranu Ďolíčku

Družstvo fanoušků Bohemians (DFB) začíná shromažďovat finance na záchranu stadionu v Ďolíčku.

Každý může přispět svým vkladem na účet DFB

Číslo účtu: 2800027999 / 2010
Variabilní symbol: rodné číslo, u právnické osoby IČ, u členů DFB členské číslo
Specifický symbol: 1

Družstvo fanoušků Bohemians garantuje, že vklady poskytnuté na záchranu Ďolíčku (se specifickým symbolem 1) nebudou použity na nic jiného než na:

    •    odkup stadiónu nebo akcií společnosti stadión vlastnící,
    •    na rekonstrukci stadiónu nebo výstavbu nového na místě stávajícího stadiónu.

Pokud by se přes veškeré úsilí fanoušků nepodařilo stadión koupit (přímo fanoušky nebo ve spolupráci s městskou částí Praha 10) a zachránit, budou prostředky použity jako fond na vybudování nového stadiónu „Nového Ďolíčku“ v Praze na místě, kde si budou samosprávné orgány (radnice) vážit přítomnosti klubu Bohemians.

Použití shromážděných finančních prostředků bude s partnery spolupracujícími na cíli záchrany Ďolíčku smluvně ošetřeno tak, aby bylo cíle efektivně dosaženo. Pokud to bude jen trochu možné, bude DFB usilovat o získání odpovídajícího podílu na stadiónu/společnosti jej vlastnící podle výše poskytnutých prostředků. Přispěvatelé, kteří poskytnou vklad na záchranu Ďolíčku a jsou nebo se stanou členy DFB se v tom případě prostřednictvím družstva stanou spoluvlastníky stadiónu.

Předpokládáme, že naším hlavním partnerem při záchraně Ďolíčku bude městská část Praha 10, která veřejně deklarovala svojí ochotu jednat o odkoupení stadiónu (akcií společnosti Bohemians Real, a.s.) se stávajícími vlastníky.

Kromě vkladů na záchranu Ďolíčku mohou fanoušci jako doposud poskytovat i vklady na podporu sportovní činnosti klubu. U těchto vkladů není potřeba uvádět žádný specifický symbol.

DFB bude pravidelně zveřejňovat částku shromážděných vkladů.

Nejlepší formou pomoci stále zůstává zadání trvalého příkazu k zaslání pravidelného měsíčního příspěvku (lépe málo pravidelně než hodně jednorázově). Vítán je samozřejmě i každý jednorázový příspěvek. Platba je možná i poštovní poukázkou.

Pro platby z eurozóny je využíván účet na Slovensku

IBAN pro EURoplatby: SK0583300000002800027999
BIC kód/SWIFT pro EURoplatby: FIOZSKBAXXX
Adresa banky pro EURoplatby: FIO, SPORITELNE DRUZSTVO, BRATISLAVA, SLOVAKIA

(Jedná se o tentýž účet, jako je uveden shora pro platby v korunách, kterému Fio interně přiděluje číslo u své slovenské pobočky z důvodu členství Slovenska v eurozóně)

Při každém domácím zápase Bohemky zajistí DFB stánek na náměstíčku v Ďolíčku, kde bude možné poskytnout hotovostní příspěvek.

Pokud používáte PayPal, nebo chcete přispět platbou z kreditní karty, můžete tak učinit pomocí tlačítka "Přispějte" v dolní části stránky.

Stávajícím členům družstva budou příspěvky evidovány jako další členské vklady. Stav svých vkladů si mohou členové DFB kontrolovat přímo na Virtuálním Ďolíčku v členské sekci DFB.

Pokud ještě nejste členy družstva, můžete zaslaných příspěvků využít k získání členství, pokud družstvu doručíte přihlášku. Podrobné informace, jak se stát členem družstva naleznete zde a přihlášku si můžete stáhnout zde. Za členy budete přijati po zaslání přihlášky, jakmile vaše příspěvky dosáhnou 1.000,- Kč, což je výše základního členského vkladu. Členem se tak můžete stát, i pokud si nemůžete dovolit zaplatit 1.000,- Kč jednorázově, např. díky zadání trvalého příkazu na nižší částku.

Možnost zaslání příspěvku přes službu PayPal:


Stáhněte si letáky a rozšiřte je mezi přáteli a známými:

Zachraňme Ďolíček Zachraňme Ďolíček Zachraňme Ďolíček Zachraňme Ďolíček
ve formátu JPEG
ve formátu PDF
ve formátu JPEG
ve formátu PDF
ve formátu JPEG
ve formátu PDF
ve formátu JPEG
ve formátu PDF