Soud zakázal Střížkovu užívat jméno Bohemians

Městský soud vyhověl Družstvu fanoušků Bohemians.

Soud zakázal Střížkovu užívat jméno Bohemians

Městský soud v Praze dnes rozhodl o žalobě Družstva fanoušků Bohemians na Střížkov takto:

1. Střížkov je povinen zdržet se označování svých fotbalových družstev ve všech fotbalových soutěžích organizovaných Českomoravským fotbalovým  svazem názvem "Bohemians Praha" i jakýmkoliv jiným názvem obsahujícím slovo  "Bohemians", používání označení "Bohemians" na dresech svých fotbalových  družstev jakož i jakéhokoliv používání označení "Bohemians" v souvislosti se  sportovní činností při provozování fotbalového klubu.

2. Střížkov je povinen změnit svůj název do 60 dnů od právní moci rozsudku tak, aby neobsahoval slovo "Bohemians".

3. Zamítnuta byla část žaloby, kde bylo požadováno finanční zadostiučinění.

Jde o rozhodnutí prvoinstančního soudu, proti kterému se lze odvolat. Právní zástupci Střížkova tak učinili na místě a rozsudek zatím není pravomocný, o sporu musí rozhodnout ještě odvolací soud.

Mgr. Jiří Dienstbier, který DFB a klub zastupuje ve věci žaloby na Střížkov, doplnil: "Žalobu na Střížkov podávalo Družstvo fanoušků Bohemians společně s fotbalovým klubem Bohemians 1905. Soud zatím o žalobě rozhodl částečně a bude řešit ještě žalobu na bezdůvodné obohacení, kterého se měl Střížkov dopustit užíváním názvu Bohemians. V této věci proběhne další dokazování. Věřím, že klub má i v této části žaloby šanci uspět."

"Rozhodnutí Městského soudu nás samozřejmě potěšilo. Na rozhodnutí jsme čekali několik let a věřím, že jde o první krok k tomu, aby nadále nedocházelo k matení veřejnosti ze strany střížkovského klubu," vyjádřil se k rozsudku ředitel klubu Lukáš Přibyl.