Členská schůze Družstva fanoušků Bohemians v sobotu 22. května 2010 od 10 hodin

Zváni jsou i nečlenové DFB, kterým leží osud Ďolíčku na srdci.

Členská schůze Družstva fanoušků Bohemians v sobotu 22. května 2010 od 10 hodin

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians svolává na sobotu 22. května od 10 hodin členskou schůzi DFB, místo konání je tradičně v Ďolíčku. Evidence členů začne již od 9.30, doražte včas. Také budou vydávány novým členům členské průkazky. Pozvánku a další potřebné dokumenty naleznete na stránce http://www.bohemians.cz/dfb/clenskaschuze.aspx.

Hlavním tématem členské schůze bude projekt "Zachraňme Ďolíček". Cílem schůze je připravit realný projekt, na jehož konci bude záchrana tradičního stadionu Bohemky. Protože osud Ďolíčku není lhostejný ani řadě fanoušků mimo DFB,  jsou tímto zváni také oni. Každý fanoušek Bohemky, který chce pro záchranu Ďolíčku něco udělat, nechť si udělá 22. května čas a dorazí na schůzi Družstva fanoušků Bohemians.