Zpráva představenstva DFB

Zpráva představenstva DFB pro sobotní členskou schůzi

Zpráva představenstva DFB

Představenstvo DFB se v poslední době zabývalo řešením především dvou oblastí, které nemusí být nutně vnímány jako propojené – stadionem v Ďolíčku a dalším, zejména ekonomickým fungování klubu.

Ekonomika klubu

Klub Bohemians 1905 vykázal za rok 2009 účetní zisk, ale kvůli neobdrženým splátkám za Jana Morávka je finanční situace klubu špatná. Nelze navíc očekávat, že mládež Bohemians 1905 v dohledné době vyprodukuje hráče s podobným potenciálem prodeje, proto nelze spoléhat, že z prodeje hráčů v nejbližší době získáme zisky v řádu desítek miliónů ročně.  Dosud se investice do kádru pokryly z prodejů hráčů, prodej Jana Morávka by tuto bilanci výrazně vylepšil, nicméně zatím do klubu přišla jen malá část z peněz. Akcionáři doposud většinu ztrát uhradili, nicméně nejsou připraveni toto činit neustále. Proto je pochopitelné, že hledají cesty, jak snížit náklady na provoz klubu.

DFB z titulu akcionářské smlouvy není povinno se podílet na úhradě ztráty klubu. Tato situace však nemusí být dlouhodobě udržitelná a proto DFB dobrovolně vyhlásilo sbírku na pomoc klubu a od března 2010 do klubu díky příspěvkům fanoušků vložilo 445.780,- Kč.

I přes tuto pomoc ostatní akcionáři B1905 dále hledají způsoby, jak omezit výdaje klubu tak, aby měl zajištěn vyrovnaný rozpočet. Významnou položku rozpočtu tvoří provoz Ďolíčku. I když ponecháme stranou dle názoru DFB nehorázné nájemné (cca 6 miliónů korun ročně), náklady na údržbu stadionu a provoz při ligových zápasech přijdou přibližně na 7 miliónů korun, což je téměř celý výnos ze vstupného z ligových zápasů. Akcionáři B1905 (kromě DFB a Jiřího Dienstbiera) proto nesouhlasí s pokračováním Bohemky na stávajícím stadionu v Ďolíčku a souhlasili s podepsáním nájemní smlouvy s E-Side v Edenu. Smlouva obsahuje ustanovení, podle něhož nabude účinnosti až poté, kdy zastupitelstvo Prahy 10 schválí majetkový vstup do Edenu. Místostarosta P10 pan Zoufalík zaslal DFB dopis, ve kterém žádá o stanovisko ke vstupu P10 do Edenu s ujištěním, že bez konzultace s námi v této věci nerozhodnou. Souvislost znění nájemní smlouvy a dopisu místostarosty Zoufalíka je zjevná. Má vytvořit tlak na fanoušky – buď podpoříte vstup P10 do Edenu nebo zaviníte ekonomické problémy klubu (nemožnost odehrát v Ďolíčku příští sezónu pro absenci vyhřívaného trávníku – drahé zázemí v Ďolíčku a vysoké náklady na sehrání zápasů jinde). Nabízejí se dvě základní varianty řešení:

   1. Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválí vstup do společnosti vlastnící Eden, ať už se souhlasem nebo bez souhlasu fanoušků: tímto by se ze stadionu v Edenu stal Městský stadion Prahy 10, pro potřeby B1905 by se dostavělo zázemí (šatny, kanceláře) a náklady na ligové zápasy by se pravděpodobně snížily.
   2. Fanoušci B1905 nebudou souhlasit se vstupem MČ Praha 10 do Edenu a zastupitelstvo P10 neschválí majetkový vstup do Edenu: i za této alternativy si pravděpodobně bude B1905 pronajímat Eden k ligovým zápasům, náklady budou vyšší než u varianty 1) kvůli souběhu nákladů na zázemí v Ďolíčku a na zápasy v Edenu.

Akcionáři B1905 (kromě Jiřího Dienstbiera) vyzývají DFB, aby podpořilo variantu 1.

Stanovisko představenstva DFB a doporučení  fanouškům je odmítnout spojování řešení stadiónu Bohemians a vstupu P 10 do Edenu. Eden jako stadión pro domácí zápasy Bohemians je akceptovatelný pouze jako dočasná varianta na dobu nezbytně nutnou, než bude možný návrat do Ďolíčku a pouze tehdy, pokud akcionáři klubu záměr návratu do Ďolíčku jednoznačně deklarují. Případné úspory z dočasného pobytu v Edenu by měly být investovány do sportovního úseku a zajištění důstojného účinkování v první lize.

Ďolíček

Pro prvoligové mužstvo Bohemians 1905 je téměř jistota, že sezónu 2010/11 odehraje v Edenu. V této chvíli neexistuje žádný plán, jak toto změnit. V Ďolíčku budou nadále probíhat přípravné zápasy, tréninky a zápasy B týmu. Klub bude mít přinejmenším na přechodnou dobu v Ďolíčku zázemí a kanceláře v závislosti na rozhodnutí  P10 o vstupu do Edenu.

Majitel stadionu Bohemians Real (potažmo CTY) jasně deklaroval, že hodlá stadion prodat. Nabízí  se tedy varianta odkupu stadionu přímo fanoušky – bližší  informace podá Jiří Dienstbier. Tímto krokem bychom zachránili stadion před nevratnými kroky a připravili možnost návratu Bohemky do svého prostředí ve chvíli, kdy to dovolí předpisy ČMFS a stavebnětechnický stav stadiónu. 

Závěr

Jako fanoušci si musíme uvědomit, že v této chvíli neřešíme pouze problém, že Bohemka nebude hrát v Ďolíčku. I nadále bojujeme o holý život klubu, který jsme si před pěti lety zachránili. Je na nás, abychom se rozhodli, v jaké podobě chceme naší Bohemku v budoucnu podporovat a co pro to hodláme udělat. Pokud se dnes někdo ptá, zda má pokračovat v příspěvcích do DFB, jednoznačná odpověď zní ano – ať už peníze použijeme na záchranu Ďolíčku nebo budeme donuceni se podílet na naplnění rozpočtu klubu.

Za představenstvo DFB

Tonda Jelínek, předseda představenstva