Fanoušci se zavázali k vkladům za téměř 20 milionů

Do projektu "Zachraňme Ďolíček" se zatím zapojilo 261 fanoušků.

Fanoušci se zavázali k vkladům za téměř 20 milionů

Po více než týdnu od spuštění projektu "Zachraňme Ďolíček" se zatím 261 fanoušků Bohemky zavázalo k vkladům v celkové výši 19.481.300 Kč.

Do projektu se může zapojit každý fanoušek, kterému leží osud Ďolíčku na srdci a má zájem přispět na odkup Ďolíčku. Informace o svých příspěvcích zasílejte na e-mailovou adresu zachranme@dolicek.cz nebo volejte na tel. číslo 608 029 195. V souladu s projektem "Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera" uvádějte do mailu nebo po telefonu mesíční splátku, ke které jste ochotni se zavázat, a výši ručení za úvěr v podobě stonásobku měsíčního příspěvku. Dále uvádějte své kontaktní údaje na sebe včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Jste-li již členem DFB, uvádějte také vaše členské číslo.

Protože se komunikace fanoušků se zástupci DFB odehrává v posledních dnech prakticky jen prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebude nadále v provozu informační kancelář v Ďolíčku.