Do projektu Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera se zatím zapojilo 342 fanoušků

Celková výše závazků na odkup Ďolíčku činí 23 178 500 Kč.

Do projektu Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera se zatím zapojilo 342 fanoušků

V rámci projektu "Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera" nadále zástupci DFB shromažďují závazky fanoušků k odkupu Ďolíčku. V současné době probíhají složitá jednání se zástupci společnosti Bohemians Real a s bankovním ústavem, který by měl poskytnout úvěr na odkup Ďolíčku. K 1. červenci se do projektu zapojilo 342 fanoušků Bohemky, kteří mají zájem na zachování tradičního stadionu Bohemky a celková výše ručení činí 23 178 500 Kč.

Do projektu se může zapojit každý fanoušek, kterému leží osud Ďolíčku na srdci a má zájem přispět na odkup Ďolíčku. Informace o svých příspěvcích zasílejte na e-mailovou adresu zachranme@dolicek.cz. V souladu s projektem "Zachraňme Ďolíček aneb ve stopách pana Dannera" uvádějte do mailu mesíční splátku, ke které jste ochotni se zavázat, a výši ručení za úvěr v podobě stonásobku měsíčního příspěvku. Dále uvádějte své kontaktní údaje na sebe včetně e-mailové adresy a telefonního čísla. Jste-li již členem DFB, uvádějte také vaše členské číslo.

Bližší informace o probíhajících jednáních a o samotném projektu se můžete dočíst v článku http://www.bohemians.cz/clanek/10705/projekt-zachranme-dolicek-bezi-dal.aspx.

Na první domácí zápas Bohemky v novém ročníku je připravována společná protestní akce fanoušků Slavie a Bohemky. Podrobnosti se dozvíte v nejbližší době na stránkách Virtuálního Ďolíčku.