Organizační pokyny před utkáním v Příbrami

Klokany čeká další výjezd, tentokrát do nedalekého hornického města.

1. Přístupové/odchodové trasy do/ze sektoru hostů.
Sektor hostí se nachází na tribuně 2003. Přístupová cesta je možná pouze vchodem a zároveň východem do sektoru hostů - tribuna 2003. Při větším počtu fanoušků doporučujeme příchod na stadion v dostatečném předstihu.

2. Specifikace vstupu/východů do/ze sektoru (počet turniketů, počet pokladen)
Sektor hostů je vybaven zónou pro provádění bezpečnostních prohlídek s dvěma vstupy s pokladnou a dále výstupní branou, několika únikovými východy a zároveň brankami pro možný vstup a zásah pořadatelské služby, případně PČR.

3. Kapacita sektoru hostů a velikost sektoru hostí:
Celková kapacita sektoru hostí je pro toto utkání 500 míst.

4. Technické vybavení sektoru hostí:
Sektor je vybaven patřičným počtem WC pro muže i ženy, rovněž je vybaven samostatným stánkem s občerstvením.

5. Návrh zabezpečení sektoru:
Sektor bude zajištěn pořadatelskou a bezpečnostní službou 1. FK PŘÍBRAM, a. s., bude kladen důraz na bezpečnostní prohlídky, rovněž bude prováděna namátková dechová zkouška na alkohol. Osoby, které jakýmkoliv způsobem poruší některý z bodů návštěvního řádu umístěného u vstupu do sektoru budou nevpuštěny, případně budou vyvedeny ze sektoru bez nároku na vrácení vstupného. Sektor hostů je od ostatních sektorů a diváků na tribuně oddělen oplocením a bezpečnostní sítí, rovněž bude vyblokována celá tribuna 2003. Pořadatelská služba bude úzce spolupracovat s policií a v případě potřeby ji požádá o součinnost případně provedení zásahu.
Po poradě vedení 1. FK Příbram, městské a státní policie a bezpečností agentury se rozhodlo, že na stadion nebudou vpuštěny osoby :
- pod vlivem alkoholu (bude prováděna dechová kontrola před vpuštěním na stadion)
- s jakýmkoliv příručním zavazadlem (batohy, igelitky, ledvinky, kabelky atd.)
- veškerá pyrotechnika bude na místě zabavena!

6. Distribuce vstupenek:
Vstupenky do sektoru hostí (v ceně 100 Kč) budou v prodeji hodinu a půl před utkáním.