Informace pro fanoušky k utkání v Jablonci

Duel FK Baumit Jablonec - Bohemians 1905 se hraje v pondělí od 18.30.<br> </br>

UTKÁNÍ: FK BAUMIT Jablonec – Bohemians 1905

Gambrinus liga 2011/2012 – pondělí 15. 8. 2011 18.30.Na základě povinnosti pro pořádající klub - dle dopisu zaslaného ČMFS dne 24. 2. 2010 "Základní pravidla pro zabránění nevhodných projevů fanoušků při utkáních Gambrinus ligy a II. ligy", uvádíme následující:1. Přístupové/odchodové trasy do/ze sektoru hostů.

Sektor hostí se nachází na tribuně JIH. Přístupová cesta je možná pouze vchodem a zároveň východem do sektoru hostů z ulice Vrkoslavická. Při větším počtu fanoušků doporučujeme příchod na stadion v dostatečném předstihu. Plánek stadionu včetně přístupových cest je k nahlédnutí na http://www.fkjablonec.cz/cz/ke-stazeni/2. Specifikace vstupu/východu do/ze sektoru (počet turniketů, počet pokladen)


Sektor hostů je vybaven zónou pro provádění bezpečnostních prohlídek se vstupem s pokladnou a dále výstupní branou, několika únikovými východy a zároveň brankami pro možný vstup a zásah pořadatelské služby, případně PČR, dále je vybaven zamřížovaným prostorem tzv. „basou“ pro přechodné zadržení případných pachatelů. Sektor je rovněž monitorován kamerovým systémem. Do sektoru je 1 pokladna, která je umístěna v bezprostřední blízkosti sektoru hostů.3. Kapacita sektoru hostí a velikost sektoru hostí:


Kapacita běžného sektoru 273 míst, je možné navýšení o 114 míst.4. Technické vybavení sektoru hostí:

Sektor je vybaven 3 mobilními WC pro muže i ženy, rovněž je vybaven samostatným stánkem s občerstvením.5. Návrh zabezpečení sektoru:

Sektor bude zajištěn pořadatelskou a bezpečnostní službou KEEN, bude kladen důraz na bezpečnostní prohlídky, rovněž bude prováděna namátková dechová zkouška na alkohol. Osoby, které jakýmkoliv způsobem poruší některý z bodů Návštěvního řádu umístěného u vstupu do sektoru, nebudou vpuštěny, případně budou vyvedeny ze sektoru bez nároku na vrácení vstupného. Sektor hostů je od ostatních sektorů a diváků na tribuně oddělen oplocením a bezpečnostní sítí. Pořadatelská služba bude úzce spolupracovat s Policií ČR a v případě potřeby ji požádá o součinnost, případně provedení zásahu. Návštěvní řád stadionu je umístěn je k nahlédnutí na http://www.fkjablonec.cz/data/fdwnl.php?f=modules/download/1236155646_Navstevni-rad-08-09.pdf6. Návrh k distribuci vstupenek:

Vstupenky do sektoru hostí jsou v prodeji hodinu a půl před utkáním.