Společné prohlášení klubu a Družstva fanoušků Bohemians

Společné prohlášení klubu a Družstva fanoušků Bohemians

Společné prohlášení Bohemians 1905 a.s. (dále „klub“) a Družstva fanoušků Bohemians (dále „DFB“)

Klub uznává, že byl podceněn vztah fanoušků k tradičnímu stadionu v Ďolíčku. Klub vyjadřuje respekt a obdiv k úsilí fanoušků o zachování stadionu v Ďolíčku, nikdy tomuto úsilí nebránil, nebrání a do budoucna bránit nebude. Naopak, klub má jednoznačný zájem hrát prvoligové zápasy na stadionu v Ďolíčku, pokud bude odkoupen a uveden do stavu, který odpovídá podmínkám Gambrinus ligy a provozní náklady budou pro klub únosné. Klub jednoznačně vítá deklarovaný zájem Městské části Praha 10 a úsilí fanoušků o záchranu Ďolíčku jako tradičního místa pro fotbalová utkání Bohemky.

Klub však nadále sužují soudní spory, nepříznivá finanční situace z minulých let a v posledních dvou sezónách i bojkot domácích zápasů  v STA aréně ze strany části fanoušků. Stejně tak si klub uvědomuje, že významná část fanoušků STA arénu navštěvující ji nepřijala a do budoucna pravděpodobně ani nepřijme jako domácí a vlastní stadion. Klub si uvědomuje, že bez podpory fanoušků nelze fotbal smysluplně hrát a provozovat. Platí to zejména v případě Bohemky, jejíž obroda a znovuzrození v roce 2005 by bez fanoušků nebyly naprosto možné a myslitelné. Fanoušci klub podporovali v našich poměrech nevídaným způsobem nejen v Gambrinus lize, ale i v nižších soutěžích, kdy to bylo právě sepětí fanoušků s klubem, které činilo Bohemku výjimečnou, jedinečnou a atraktivní.

Klub tímto žádá a prosí své fanoušky, aby mu pomohli v nynějších těžkých chvílích, podporovali jej a stáli při něm stejně energicky, jako bojují o tradiční stadion Bohemky a dovoluje si je požádat i při vědomí jejich postoje o podporu při zápasech v STA aréně, jako dočasném působišti klubu.

DFB vyjadřuje respekt a uznání vedení klubu, které se snaží profesionálně pracovat ve složité a náročné situaci, v níž se klub nachází a též v permanentním ohrožení ze strany osob, poškozujících vedenými soudními spory jméno a tradici Bohemians. DFB zároveň vyjadřuje jednoznačný respekt a uznání těm akcionářům klubu, kteří svými finančními prostředky zajišťují a fakticky umožňují fungování klubu jako takového. Družstvo fanoušků Bohemians má jednoznačný zájem na ukončení sporů mezi fanoušky a klubem a vyjadřuje též jednoznačný zájem a připravenost v maximální pro něj možné a únosné míře finančně, osobně i svoji podporou klubu pomáhat. K tomu vyzývá i všechny fanoušky klubu, ať již v DFB sdružené, tak i ty ostatní. Zároveň se DFB do budoucna zavazuje zprostředkovávat komunikaci mezi fanoušky a klubem a v maximální možné míře udržovat mezi fanoušky a klubem smír.

V Praze dne 8. listopadu 2011

Za Bohemians 1905, a.s.
Ing. Dariusz Jakubowicz

Družstvo fanoušků Bohemians
JUDr. Petr Jirát