Ohlasy po Žižkovu

Derby s Viktorií hodnotí Jiří Kaufman, Martin Cseh a Jozef Weber

Ohlasy po Žižkovu