Poplatek za členství

<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">Poplatek za členství na rok 2013 FAČR</span>

Poplatek za členství

Od všech (kmenových hráčů Bohemians 1905) bude vybíráno 100,- na poplatek za členství na rok 2013.
Za r. 2012, který jste hradili v průběhu letošního roku, vyprší k 31. 12. 2012 a od 1. 1. musíme vybrat a zaplatit nové členské příspěvky. Ty se od 1. 1. zvyšují, takže za každého hráče budete vybírat Kč 100,-- (dospělí Kč 200). Toto je pochopitelně jednorázová roční částka a hradí se za všechny registrované hráče i funkcionáře (tj. ty, kteří mají ID číslo).

a/ hráči na hostování z cizích oddílů u nás
Možnosti jsou dvě. 
Buď tito hráči zaplatí Kč 100 v mateřském oddílu, kde
mají podané členství (zde ale tak trochu hrozí riziko, že mat. oddíl na to
z jakýchkoli důvodů zapomene). Doporučuji u těchto hráčů jinou variantu, a
sice:
rodiče hráče si sami dojdou na jakoukoli pobočku České spořitelny (pouze
ale na spořitelnu; nelze odjinud!!) a poplatek za své dítě pošlou sami na
FAČR na účet č. 369000369/0800. Jako variabilní symbol uvedou RODNÉ ČÍSLO
svého syna (rodné číslo uvést úplné, bez lomítka, tzn. 10 číslic ...).
Tímto budou mít r. 2013 vyřízený a navíc jim zůstane v ruce kopie této
platby pro případné dohledání. Znovu upozorňuji, že jako variabilní symbol
musí být uvedeno pouze úplné RODNÉ ČÍSLO

Jiří Gerstner