1. května proběhne členská schůze DFB

Všichni členové jsou srdečně zváni

1. května proběhne členská schůze DFB

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V Praze dne 3. 4. 2014

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 1. května 2014, 8:30 hodin, prezentace od 8:00

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a volební komise

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze

5. Volba představenstva

6. Volba kontrolní komise

7. Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otvírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněnec může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Plná moc musí být odevzdána při prezentaci před zahájením členské schůze.

Člen jeho zmocněnec se musí při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

JUDr. Petr Jirát

předseda představenstva

Družstva fanoušků Bohemians

Aktualizováno: Zájemci o členství v kontrolní komisi a představenstvu družstva nechť zasílají své představení a údaje o své osobě na adresu: dfb.help@fc-bohemians.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------
POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V Praze dne 3. 4. 2014

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 1. 5. 2014 usnášeníschopná do 8:20 min., svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, náhradní členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 1. května 2014, 9:05 hodin, prezentace od 8:35 min.

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a volební komise

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze

5. Volba představenstva

6. Volba kontrolní komise

7. Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi a před členskou schůzí k nahlédnutí ve fanshopu na stadiónu Bohemians v otvírací době proti předložení členského průkazu DFB.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněnec může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Plná moc musí být odevzdána při prezentaci před zahájením členské schůze.

Člen jeho zmocněnec se musí při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

JUDr. Petr Jirát

předseda představenstva

Družstva fanoušků Bohemians

Aktualizováno: Zájemci o členství v kontrolní komisi a představenstvu družstva nechť zasílají své představení a údaje o své osobě na adresu: dfb.help@fc-bohemians.cz