Valná hromada Družstva fanoušků Bohemians

Do vedení DFB byli zvoleni noví členové

Ve čtvrtek 1. května proběhla dopoledne v Ďolíčku valná hromada jednoho z minoritních akcionářů Bohemians Praha 1905, a. s. Družstva fanoušků Bohemians. Hlavním a mimo volné diskuze téměř jediným bodem na programu bylo zvolení členů nového představenstva a kontrolní komise, kteří budou v následujícím období nejenom prostředníky mezi klubem a samotnými fanoušky, ale budou udržovat agendu družstva v chodu. Orgány DFB budou v příštím volebním období pracovat v následujícím složení:

Představenstvo:

Jiří BROŽ
Martin KURKA
Milan MRAČEK
Luděk PROVAZNÍK
Vladislav SUCHÝ

Kontrolní komise:

Svatoslav BAŤA
Martin ČICHOVSKÝ
Michal HOLAS
Pavel HRDINA
Vojtěch MAN

V duchu stanov se členové obou nově zvolených orgánů sejdou během příštího týdne a ze svého středu si zvolí předsedy představenstva a kontrolní komise.


Zároveň bychom rádi poděkovali, nyní již bývalému, předsedovi JUDr. Petru Jirátovi za jeho dosavadní práci nejenom pro DFB, ale všeobecně pro klub Bohemians Praha 1905 a Družstvo fanoušků Bohemians. Otevřeným dopisem vyjádřil za klub Bohemians Praha 1905 poděkování předseda představenstva Ing.Dariusz Jakubowicz:Vážený pane doktore,

dovolte mi, abych nejen jménem svým, ale i všech akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady i všech zaměstnanců našeho fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, a.s. poděkoval Vám i všem ostatním členům vedení Družstva fanoušků Bohemians v souvislosti s ukončením Vašeho funkčního období.

Opravdu si velmi ceníme toho, že pod Vaším vedením se podařilo nejen udržet funkčnost a priority DFB, ale především, že se podařilo výrazně zlepšit vzájemnou komunikaci a kooperaci jak s klubem jako celkem, tak také s MČ Praha 10 a dalšími
subjekty, se kterými Bohemka spolupracuje. Právě tato společně uplatňovaná korektní komunikace a kooperace dává nové impulzy nejen pro nově zvolené vedení DFB, ale také nám všem v Bohemce, aby se už konečně podařilo komplexně dořešit stadion v Ďolíčku, vyřešit staré spory a dluhy a samozřejmě také stabilizovat a aktivizovat Bohemku nejen k trvalému působení v první fotbalové lize, ale také k rozvoji její mládežnické základny a mezinárodní spolupráce, bez které se neobejde žádný úspěšný fotbalový klub.

Závěrem Vám přejeme hodně zdraví, osobních a profesních úspěchů s přesvědčením, že i nadále bude hodně příležitostí, abychom se mohli ku prospěchu Bohemians nejen nadále vídat na fotbalových utkáních Bohemky, ale i konzultovat a rozpracovávat další témata, která budou důležitá pro další úspěšné fungování klubu a celou jeho fanouškovskou komunitu, která patří skutečně k nejlepším nejen v Praze, ale i v celé České republice.

S úctou a pozdravem

Ing. Dariusz Jakubowicz,
předseda představenstva
Bohemians Praha 1905, a.s.