Setrvání Bohemky v Ďolíčku je opět na vážkách

Klub nemá díky liknavosti Hl. m. Prahy prodlouženou nájemní smlouvu (uvnitř záznam).

Setrvání Bohemky v Ďolíčku je opět na vážkách

Dnešní datum, 14. březen, je termínem k podání veškerých podkladů pro licenční řízení FAČR. Bohemians se ocitají v podobné tísni jako vloni touto dobou, kdy majitel stadionu Bohemians Real, a.s. prodloužil nájemní smlouvu až na poslední chvíli. Díky tehdejšímu vyjádření Hl. m Prahy, jež deklarovalo úmysl dohodnout se s majiteli na odkupu stadionu, se podařilo dosáhnout v odvolacím řízení na licenci pro ligovou sezónu 2015/16. Hlavní město Praha však do dnešního dne v rozhodovacím procesu ohledně stadionu nijak nepokročilo, a proto hrozí nebezpečí, že loňská benevolence už se opakovat nemusí. Nad osudem Bohemky v Ďolíčku se tak opět stahují mračna.

Politické vedení Hlavního města Prahy má již sice podle informací klubu několik měsíců všechny potřebné podklady shromážděny, dosud však chyběla politická vůle předložit materiál ke schválení radě a zastupitelstvu. Magistrát si nechal vypracovat nový znalecký posudek na cenu stadionu a pozemků a dohodl se s majiteli na kupní ceně ve výši 134 mil. Kč. Podle připravovaných podkladů pro jednání radních měl být původní termín předložení materiálu na jednání rady 19. ledna. Do dnešního dne se však z neznámých důvodů na program rady záchrana stadionu nedostala.

Do akce se proto v průběhu února vrhlo Družstvo fanoušků Bohemians. Jeho vedení organizuje každý týden před jednáním Rady Hl. m. Prahy návštěvu fanoušků na magistrátu. Politici dokázali, že jim tento apel není lhostejný, když se podařilo odkup stadionu projednat a schválit v půlce února alespoň na majetkovém výboru zastupitelstva, který požádal radního pro majetek Libora Hadravu o předložení materiálu na jednání Rady. Ten však se zařazením bodu na jednání dosud otálel.

Vedení klubu a DFB se tak rozhodlo svolat na dnešní dopoledne do Ďolíčku tiskovou konferenci, na níž seznámilo novináře se svízelnou situací klubu. Na konferenci byl přizván i licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar, který deklaroval, že za současného stavu klubu licence být udělena Bohemce nemůže. "Termín pro rozhodnutí o případném odvolání klubu je sice 23. května, licenční tribunál však musí mít podklady pro finální verdikt s předstihem, alespoň v polovině května. Do té doby se budeme snažit Bohemce všemi prostředky pomoci, aby se podařilo vše na městě dotáhnout," deklaroval zájem FAČR o zachování tradičního fotbalového chrámu Rýznar. "Pokud se to však nepodaří a klub nebude mít k tomuto datu zajištěný pronájem Ďolíčku či alespoň jiného stadionu na území Prahy, bude moci nastoupit v příští sezóně nejvýše v České fotbalové lize," dodal k přítomným novinářům. Při nutnosti dodržení všemožných termínů to v praxi znamená, že pokud materiál neprojedná s kladným výsledkem březnové zastupitelstvo Hl. m. Prahy, Bohemka první ani druhou ligu v Ďolíčku pravděpodobně hrát nebude.

Vedení Družstva fanoušků Bohemians proto mobilizuje fanoušky!Přijďte zítra, v úterý 15.3. po osmé hodině ranní před budovu magistrátu na Mariánském náměstí! Od 9 hodin zasedá pražská rada. Ačkoliv Ďolíček na oficiálním jednání není, podle některých signálů by měl být bod ohledně stadionu zařazen dodatečně na program a materiál radní Hadrava může předložit tzv. na stůl. Jednání rady je sice neveřejné, ale budeme věřit, že se po skončení zasedání dozvíme na místě dobré zprávy. Klokani, přijďte vyjádřit svou podporu tradičnímu sídlu klubu, Bohemka vás právě nyní potřebuje!

Bohemka TV