Již zítra volební schůze Družstva fanoušků

Fanoušci si zvolí nové vedení pro příštích pět let.

Již zítra volební schůze Družstva fanoušků

Již zítra, tedy v sobotu 8. října od 10 hodin se bude konat na tribuně stadionu v Ďolíčku velmi důležitá schůze Družstva fanoušků Bohemians. Členové si totiž ze svých řad zvolí nové představenstvo a kontrolní komisi DFB pro příštích pět let. Účast je tedy více než důležitá, zvolené vedení bude určovat směřování fanoušků i samotného klubu pro příští roky. Volba i samotná účast bude malým referendem o zájmu fanoušků podílet se i nadále na fungování Bohemky.

Volby budou logicky hlavním bodem jednání. Kandidovat může každý člen družstva, který o to projeví zájem. Všichni kandidáti se členům během schůze představí, projevit zájem o svou kandidaturu můžete i těsně před začátkem schůze. Volí se pět členů kontrolní komise a pět členů představenstva. Nově zvolení členové představenstva si posléze ze svého středu vyberou nového předsedu DFB pro příštích pět let.

Členové, kteří se nemohou zúčastnit schůze osobně, mohou delegovat ke svému zastoupení libovolného člena družstva pomocí plné moci. Vzory plných mocí jsou ke staženi zde.

Kompletní návrh programu schůze je potom k vidění na tomto odkazu.