Organizační pokyny pro utkání se Slavií

Diváky čekají mimořádná bezpečnostní opatření.

Organizační pokyny pro utkání se Slavií

Od 16:30 se dnes otevřou brány vršovického Ďolíčku a vzhledem k mimořádným bezpečnostním opatřením je v zájmu každého diváka, aby přišel na utkání s co největším předstihem. Zejména na vchodu číslo 1 na hlavní tribunu se dají očekávat před výkopem dlouhé fronty na bezpečnostní kontrolu.

V den utkání se nebudou nikde prodávat vstupenky!
Pokud nemáte vstupenku z předprodeje, dnes už ji na pokladnách neseženete.

Na utkání bude tentokrát možné použít vždy jen konkrétní vchody:
pro sektor A vchod č. 1 z Vršovické ulice - hlavní brána stadionu
pro sektor D (hosté) vchod č. 2 na rohu ulic Vršovická a Sportovní
pro sektory B a C vchod č. 3 z ulice Sportovní

Mimořádné opatření se bude týkat diváků na hlavní tribuně (sektory A1-A5). Na tribunu se dostane každý pouze do konkrétního sektoru, kam má zakoupenou vstupenku. Za účelem zamezení porušení tohoto pravidla bude každý při vstupu opáskován identifikačním náramkem v barvě svého sektoru. Zároveň mu bude vstupenka či permanentka přelepena speciální etiketou s číslem shodným s náramkem. Pro vstup na tribunu bude nutné vždy se prokázat odpovídajícím náramkem. Každý může být kdykoliv podroben kontrole a pokud se nebude schopen prokázat náramkem a k němu odpovídající vstupenkou s přelepkou, ztrácí takový návštěvník oprávnění k pobytu na stadionu a může z něj být na základě příslušného ustanovení návštěvního řádu vyveden. Stejně bude naloženo s osobami, které obsadí jiné místo, než mají na vstupence. Páskování výrazně prodlouží dobu strávenou na vstupu, přijďte tedy včas, abyste se vyhnuli frontám.

Zvýšené bezpečnostní kontroly se budou týkat i vstupu č. 3 do sektoru B. Sektor je označen jako Vlajkonoši domácí a proto do tohoto sektoru nebudou vpuštěni fanoušci Slavie Praha. Identifikovatelní fanoušci hostí (oblečení v klubových barvách či s viditelným motivem Sk Slavia či Tribuny sever) v domácím kotli představují potencionální bezpečnostní riziko a jako takovým jim nebude v souladu s Návštěvním řádem umožněn vstup na stadion a vstupenka bude na místě pořadatelem zadržena. Vzhledem k opatření na tribunu A není možné, aby obsadili místo jinde na stadionu, a vyzýváme tedy fanoušky Slavie, aby nezpůsobovali zbytečné komplikace a průtahy při vstupní kontrole a na stadion se vstupenkou do sektoru B, který je určen výlučně fanouškům Bohemians, nechodili.

Diváci se vstupenkou do sektoru C se budou muset smířit s již tradičním opatřením, kdy jim nebude umožněno během utkání opustit tento sektor.

Upozorňujeme fanoušky, že utkání je pod drobnohledem odpovědných orgánů LFA a bezpečnostních složek. Na stadionu je zakázáno používat jakoukoliv pyrotechniku, prezentovat rasistické či hanlivé transparenty a pokřiky, stejně jako vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu. Sebemenší porušení těchto pravidel může mít pro Bohemku neblahé následky, které mohou vyústit kromě pokut udělených klubu až v uzavření stadionu. Dbejte proto pečlivě na dodržování Návštěvního řádu stadionu.