Pražští zastupitelé se znovu zabývali Ďolíčkem

Hlavní město napravilo nejasnosti v kupní smlouvě.

Pražští zastupitelé se znovu zabývali Ďolíčkem

Po delší době se zastupitelé Hlavního města Prahy opět zabývali stadionem Bohemky. Ani po téměř dvou letech od jednomyslného odsouhlasení jeho odkupu se Ďolíček dosud nestal majetkem Hlavního města.

Konkrétní problém, který bylo potřeba vyřešit, se týkal trafostanice, z níž bylo dříve napájeno veřejné osvětlení. U tohoto objektu neeviduje katastr nemovitostí žádného vlastníka a proto nemohlo dojít k převodu vlastnictví celého areálu. Bylo proto třeba, aby zastupitelé upravili kupní smlouvu do podoby, která bude v souladu se stavem zápisu v katastru.

Radní pro majetek Karel Grabein Procházka předložil zastupitelům ke schválení materiál, jímž by se tento zádrhel podařilo vyřešit. Po dlouhém čekání se fanoušci shromáždění v galerii pro veřejnost dočkali jeho projednání po půl šesté odpoledne.

Na začátku diskuse vystoupil předseda představenstva Bohemky Dariusz Jakubowicz a zástupce současného vlastníka stadionu Lukáš Eichinger. Apelovali shodně na zastupitele, aby svým hlasováním vyřešili marginální záležitost, kdy kvůli nejasnostem kolem 9 metrů čtverečních může být zmařena koupě celého stadionu.

V následné debatě zastupitelů se střetly rozdílné pohledy na věc. Pro někoho bylo prioritní hledisko záchrany stadionu a zachování působiště pro náš fotbalový klub, jiní se obávali dalších komplikací, které můžou sporné body v budoucnu Praze přinést. Po téměř hodinu trvající rozpravě si vzaly zastupitelské kluby deset minut na poradu a v následném hlasování byl bod přijat.

V příštích dnech bude tedy magistrát podnikat další kroky, spočívající v podpisu revokované verze kupní smlouvy a následné opětovné žádosti o vklad do katastru nemovitostí. Vývoj budeme dále sledovat.