Pražští lídři volebních stran odpovídali ohledně Ďolíčku

DFB oslovilo všechny lídry stran s nadějí uspět v komunálních volbách.

Pražští lídři volebních stran odpovídali ohledně Ďolíčku

Už zítra půjdou voliči v celé Praze k volebním urnám. Někteří stále nejsou rozhodnuti, a proto se rozhodlo Družstvo fanoušků Bohemians oslovit lídry relevantních volebních stran kandidujících do zastupitelstva Hlavního města Prahy. Do mailu byly zaslány každému tři stejné otázky. Ani po několika dnech neodpověli Hynek Beran (SPD), Zdeněk Hřib (Piráti), Petr Stuchlík (ANO), Bohuslava Svoboda (ODS).

Každý kandidát na primátora dostal tři otázky:

1) Jak se zpětně díváte na odkup stadionu Bohemians Hlavním městem Prahou? Schvalujete dnes tento krok?

2) Jaký je obecně Váš pohled na investice Hlavního města Prahy do sportovní infrastruktury?

3) Stadion Bohemians byl postaven v roce 1970 a od té doby prošel jen nejnutnějšími úpravami, které umožňují hrát na něm ligovou soutěž. Přesto však zdaleka nesplňuje dnes již obvyklé standardy a ani jeho kapacita velmi často nestačí zájmu návštěvníků. Je téměř jisté, že v období příštích čtyř let bude nevyhnutelné sáhnout k výraznější rekonstrukci stadionu, aby zůstal i nadále důstojným fotbalovým svatostánkem. Jak vidíte roli Hl. m. Prahy jakožto majitele Ďolíčku v této věci?

Níže přinášíme jednotlivé odpovědi v abecedním pořadí a nezkráceném znění:

Jan Čižinský (Praha sobě)

1) Odkup byl krokem správným směrem.

2) Magistrát se má o svůj majetek starat a sportovní infrastrukturu rozvíjet a budovat.

3) Má se starat o Ďolíček, aby byl Ďolíček stadionem, na který bude hrdá Praha, i Bohemka a její hráči i fanoušci.

Jakub Landovský (ČSSD)

1) Odkup stadionu Hlavním městem byl jedinou možností, jak zachránit fotbal v Ďolíčku. Vzhledem k tradici, zájmu příznivců, mládežnické základně atd. šlo určitě o správný krok.

2) Investice do oblasti sportu v Praze šly v posledních letech pod vedením radního pro sport Petra Dolínka významně nahoru a nyní se blíží již 1,2 procentům pražského rozpočtu. Pražané chtějí sportovat, takže je to z našeho pohledu skvělá investice.

3) Rekonstrukce stadionu Bohemians si nepochybně zaslouží podporu Hlavního města, stejně jako spousta jiných investic v oblasti sportu v Praze. Výše podpory bude záviset na projektu, finančních možnostech Hlavního města i politickém rozhodnutí. Z pohledu ČSSD jde o významnou investici, kterou máme v plánu iniciovat.

Ondřej Mirovský (Zelení)

1) Ano, byl to správný krok a pevně si stojím za svým hlasem pro nákup.

2) Praha má mnoho problémů se zajištěním dostupného bydlení nebo fungující dopravy, ale nesmí se zapomínat i na volný čas a sport a Praha má a musí do sportu nadále investovat, sám jsem aktivním sportovcem (hraji závodně stolní tenis) a vím, že bez pomoci města by mnoho věcí nebylo možných.

3) Řádný hospodář musí své nemovitosti opravovat a starat se o ně a to platí i pro Ďolíček. Neznám nyní aktuální potřeby oprav, ale je zřejmé, že větší rekonstrukce bude nutná brzy a musíme připravit na to projekt a zajistit prostředky.

Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu - TOP09, STAN, KDU-ČSL)

1) S ohledem na situaci kolem stadionu Bohemians vnímám odkup jako správný krok.

2) Můj názor je takový, že se města musí aktivně podílet na výstavbě a správě velkých sportovních staveb. Bohužel není možné očekávat, že tuto roli automaticky zastane privátní sektor.

3) Po minulém vedení města, které bohužel do městských staveb a infrastruktury neinvestovalo, je značné množství staveb ve špatném až kritickém stavu (typickým příkladem mohou být mosty). Proto jsem pro, aby se množství investičních výdajů značně navýšilo a město konečně začalo stavět nové a rekonstruovat stávající stavby - tedy i stadion v Ďolíčku.

Marta Semelová (KSČM)

1) Zastupitelé KSČM se pro záchranu Ďolíčku rozhodli z několika důvodů. Ve vnitřním městě je potřeba udržovat polyfunkčnost, tedy i plochy ke sportovní činnosti. Zde hrozilo, že nejen přilehlá plocha využívaná jako parkoviště bude zastavěna souborem budov, my si naopak dovedeme představit, že přilehlá plocha bude mít pod zemí parkoviště a v úrovni povrchu sportovní plochy s parkem. Zvláště nám byla sympatická soudržnost fanoušků usilujících společně o záchranu Ďolíčku a klubu Bohemians Praha 1905. Místo nejistoty je tu tedy stabilita pro sport, fanoušky, klub i město. Dále šlo i o hledání příkladu řešení pro podobné situace.

2) Bohužel je smutnou skutečností, že v posledních desetiletích se rozpadl systém podpory sportu, přitom nejde jen o vrcholový sport, ale zejména financování sportovní infrastruktury a sportu mládeže různých věkových kategorií. Mimo jiné chybí miliardové zdroje ze Sazky, podnikatelská přízeň je vrtkavá. Stát a v poslední době i samospráva sice zvyšují množství finančních prostředků směřovaných do zajištění sportu, ale ne vždy zcela transparentně. KSČM požaduje v samosprávě otevřenou debatu a dotační politiku, která bude vytvářet podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovní činnosti. Významnou měrou musí do této oblasti vstupovat stát, sportovní odvětví a kluby by měly hledat i další zdroje v soukromé sféře. Zastupitelé KSČM mimo jiné podpořili širokou paletu aktivit a navýšení financování, které bylo navázáno na čestné označení Prahy jako Evropského hlavního města sportu 2016, hlasovali pro dotace HMP do rekonstrukcí sportovní infrastruktury.

3) Voliči koncem týdne rozhodnou o tom, jaké bude složení zastupitelstev v městských částech a na úrovni Prahy. Do výsledků voleb v Praze tradičně významně vstupují celostátní témata. Chci věřit, že voliči v úvaze komu dají hlas, vezmou na zřetel i komunální témata, ke kterým náleží i podpora sportu, kdo a jak plnil své sliby. Jednání řádného hospodáře je spojeno s pravidelnou péčí o majetek. KSČM tuto politiku zastává dlouhodobě a není důvodu na ní ničeho měnit. To se týká také Ďolíčku, a nutno připomenout, že výše a určení finančních prostředků bude i v dalším období věcí celého zastupitelstva. Místo předvolebních negarantovaných slibů, které se raketově šíří, pojďme po volbách zahájit debatu politiků s fanoušky i klubem, co je potřeba a v jakém časovém sledu vykonat, aby stadion mohl i nadále v maximální kvalitě sloužit svému účelu.

Všem kandidátům děkujeme za čas, který věnovali fanouškům Bohemky a přejeme jim hodně štěstí do volebního klání.