Spolupráce se základními školami

Klub nabízí možnosti budoucím prvňákům.

Spolupráce se základními školami

Bohemians Praha 1905 dlouhodobě spolupracují s partnerskou ZŠ Botičská na Praze 2. Tady mimo jiné pracuje jako učitel i kondiční trenér mládeže Jakub Hrubý. Nově se klubu podařilo navázat spolupráci s další základní školou, a to ZŠ V Rybníčkách na Praze 10.

V těchto školách budou probíhat ukázkové hodiny v rámci vybraných hodin tělesné výchovy. Vše pod vedením trenérů a trenérek (DFK Bohemians 1905, CU Bohemians Praha) či hráčů našeho A týmu můžu. Spolupráce se projeví také při konání některých školních akcích, které budou zatraktivněny přítomností hráčů nebo funkcionářů Bohemians Praha 1905. Jedná se zejména o dva fotbalové turnaje. Klokan Cup pro žáky a žačky základních škol Prahy 10 a Prahy 2, který bude klub letos organizovat. A navíc jeho slavnostnímu ukončení bude přítomen některý z hráčů A týmu. Vítání prvňáčků během prvního školního dne ve škole se k velké spokojenosti všech zúčastňuje také maskot fotbalového klubu - velký Klokan, s nímž se prvňáčci i starší žáci velmi rádi fotografují. Další sférou spolupráce budou také besedy s hráči A týmu na téma sportování a životosprávy. Celá tato prezentace bude zakončena diskuzí a autogramiádou. Žákům těchto škol budou poskytovány vstupenky na vybraná utkání prvního týmu Bohemians.

Cílem této spolupráce je probudit v žácích a žačkách zájem o sportování, přiblížení našeho klubu. Dále bychom rádi našim hráčům v přípravkových kategoriích nabídli tyto základní školy, jako možnost, kam nastoupit na první stupeň, kde budou moci využívat individuální plán výuky. Naším zájmem je v nejbližších letech na těchto školách znovuobnovit hodiny tělesné výchovy navíc. Zejména pak plavání, gymnastiku, všesportovní kroužek, fotbalový kroužek apod.