Doporučení pro "tribunu štafle"

Přečtěte si důležité informace k sobotnímu utkání.

Doporučení pro "tribunu štafle"

V této chvíli minimálně do 28. února 2021 stále platí nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky. Proto přicházíme s důležitým upozorněním pro fanoušky Bohemians, kteří se chystají v sobotu sledovat utkání Klokanů s Dynamem ČB ze štaflí přímo u stadionu. Bohužel jsme byli informováni, že tolerance Policie ČR a Městské policie Praha v této záležitosti nebude pokračovat. Důvodů je pro to hned několik.

I.) Vzhledem k aktuálním opatřením v rámci nouzového stavu je totiž omezen pohyb osob nejen večer od 21:00 do 4:59, ale zároveň také přes den od 5:00 do 20:59 kromě výjimek, do kterých ovšem návštěva fotbalového utkání nepatří.
II.) Při posledním utkání se Sigmou Olomouc došlo k opakovaným stížnostem občanů na linku 158 na vědomé porušování mimořádných opatření ze strany fanoušků na štaflích (shromažďování, nedodržování rozestupů, nenošení roušek). Takové stížnosti jsou relevantní a policie je musí řešit, přestože v předchozích případech docházelo z její strany k velké toleranci, které si jako klub velmi vážíme.
III.) Zakázaná konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.

Už samotné shromáždění většího počtu lidí na štaflích je porušením dosud platných mimořádných opatření nouzového stavu v České republice. Dalším problémem je nedodržování rozestupů na štaflích a nepoužívání prostředků k zakrytí dýchacích cest. Přestože se tyto události dějí za branami stadionu, přímo souvisejí s utkáním. Bylo naší snahou na základě pokynu Policie ČR o těchto skutečnostech informovat diváky na štaflích už před zápasem osobní účastí zástupce klubu na místě. Stejně tak jsme hlasatelem upozorňovali během samotného utkání na nutnost dodržovat opatření v rámci nouzového stavu i na štaflích. Dohledem policie pak bylo zaznamenáno ignorování tohoto hlášení a pokračující porušování opatření.

Klub je od samého začátku fenoménu štaflí za tuto aktivitu nesmírně rád. Přináší nám to podporu přímo při utkání i nevídaný mediální dosah a pozitivní reklamu. Avšak dodržování mimořádných opatření nouzového stavu České republiky musí zůstat nadřazeno zájmu klubu a jeho fanoušků, byť si o jejich smysluplnosti může každý myslet své.

S ohledem na výše uvedené důvody vám s lítostí doporučujeme, abyste v sobotu ke stadionu nechodili.

> MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR V PLNÉM ZNĚNÍ <