Otázky a odpovědi ke vstupenkám na Liberec

Přečtěte si důležité informace k blížícímu se utkání.

Otázky a odpovědi ke vstupenkám na Liberec

Ministerstvo zdravotnictví a Ligová fotbalová asociace připravili pilotní projekt návratu fanoušků na fotbalové stadiony. Něco podobného jsme si už vyzkoušeli v jarní části sezony 2019/2020. Nyní je ovšem mnohem více kritérií, podmínek a především povinností jak pro kluby, tak pro vás - fanoušky. V tomto článku vám přiblížíme systém, jakým se bude při našem utkání se Slovanem Liberec příští sobotu postupovat. Upřesňující informace pak budeme přinášet i postupně, protože během víkendového 30. kola se mohou objevit další "porodní" bolesti tohoto projektu. Bohemka má týdenní časovou výhodu, proto s distribucí vstupenek plánujeme začít v pondělí.

1. Kdo se na utkání dostane?
Kluby smějí nabídnout 10 % kapacity svým dlouhodobým podporovatelům, tedy partnerům a permanentkářům.

2. Jak se na utkání dostanu, pokud jsem partner klubu nebo permanentkář?
Partnery a VIP Gold permanentkáře klub osloví individuálně. Pokud máte zaplacenou permanentku VIP Silver, Premium+ nebo obyčejnou, budete mít možnost získat vstupenku přes Ticketportal.

3. Před sezonou jsem zakoupil dražší permanentku. Budu mít nějakou výhodu?

Ano. Pokud jste si zaplatili VIP Silver nebo Premium+ permanentku, máte zaručenou možnost vstupenku získat. Počet takových permanentek totiž nepřekračuje povolený limit vstupenek, které smíme uvolnit. Budete mít minimálně 48 hodin, abyste své předkupní právo využili.

4. Mám standardní permanentku, jak se ke vstupence dostanu já?
Po vypršení garantované lhůty pro VIP Silver a Premium+ permanentkáře bude rezervační systém otevřen i pro všechny ostatní placené permanentky.

5. Kdy začne distribuce vstupenek?
Plánujeme začít v pondělí v 16 hodin odpoledne ve dvou vlnách.
1. vlna: Od pondělí 3. 5. od 16:00 do středy 5. 5. do 15:59 pro VIP Silver a Premium+ placené permanentky.
2. vlna: Od středy 5. 5. od 16:00 pro všechny placené permanentky do vyčerpání kapacity.

6. Mám se standardní permanentkou zaručenou možnost vstupenku získat?
Tady musíme odpovědět ne. Ve druhé vlně se otevře možnost získat vstupenku pro všechny platící permanentkáře, ovšem počet vydaných permanentek násobně převyšuje povolený počet návštěvníků. Bude tedy platit princip "kdo dřív přijde". S dostatečným předstihem budete vědět, kdy se pro vás předprodej otevře (viz bod 5.)

7. Bude mě vstupenka něco stát?

Ne. Součástí transakce je sice poplatek 5 Kč, ten za vás ale zaplatí Bohemka.

8. Můžu vstupenku dát někomu jinému?
Ano, můžete. Ale je potřeba tento krok rozmyslet předem. V Ticketportalu budete vyplňovat jméno na vstupenku. To nemusí souhlasit se jménem na permanentce, ale musí souhlasit s testem a formulářem. Pokud držitelem permanentky je Jan Novák a na utkání místo něj půjde Karel Novotný, při nákupu vyplňte na vstupenku jméno Karel Novotný.

9. Potřebuji tedy test na COVID-19?
Ano. Na stadion vás můžeme pustit pouze s negativním PCR nebo antigenním testem starým maximálně 48 hodin od výkopu utkání. Test lze nahradit také lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech, případně potvrzením Ministerstva zdravotnictví o dokončeném očkování. To znamená, že od aplikace druhé, resp. poslední dávky musela uběhnout doba minimálně 14 dnů.

10. Co všechno musím mít s sebou?
A) Negativní test/očkování/potvrzení dle bodu výše - pouze předkládáte ke kontrole
B) Vytištěný e-ticket (bude na jméno) - pouze předkládáte ke kontrole
C) Předem vyplněný selfreporting formulář (ke stažení pod článkem) - odevzdáváte
D) Doklad totožnosti - pouze předkládáte ke kontrole

11. Opravdu musím vstupenku tisknout? Proč nestačí elektornicky?
Jednak pro lepší kontrolu jména na vstupence u vstupu, ale hlavně kvůli čitelnosti. U elektronické vstupenky není 100% čitelnost elektronickou čtečkou a řešení na místě pak není možné.

12. Co když jsem mladší 15 let a nemám občanku?
Vezměte s sebou jinou průkazku se jménem - kartičku pojišťovny, průkazku na MHD...

13. Stačí mi samotest nebo test z práce?
POZOR! Test nesmí být starší 48 hodin od výkopu a potvrzení musí být vystavené odběrovým centrem nebo zdravotnickým zařízením. Samotest není pro návštěvu utkání platný. Vzhledem k začátku utkání v sobotu v 19:30 tak musíte jít na test nejdříve ve čtvrtek v 19:30.

14. Co když půjdu na test ve čtvrtek, ale dříve?
Nemůžeme ho uznat. Pečlivě si zkontrolujte, že na potvrzení je uvedený i čas odběru, který je rozhodný. Budete-li mít test s datem 6. května bez uvedení času, nelze ho akceptovat. V případě testu s datem 7. a 8. května není čas důležitý, protože spadá do lhůty 48 hodin. Doporučujeme naplánovat si test na pátek nebo sobotu, pokud je to možné.

15. Vážně mi budete dělat problémy, pokud budu mít test z práce např. ve čtvrtek v 17:00?
Nechceme dělat problémy, ale nic jiného nám v takovém případě nezbývá. Pravidla jsou nastavená z vyšších míst.

16. Musím si test platit?
Nemusíte. Naplánujte si návštěvu odběrového centra ideálně na pátek 7. května. V rámci zdravotního pojištění můžete mít antigenní test 1x za 3 dny zdarma.

17. Někeré kluby budou testovat před stadionem. Umíte to zařídit taky?
Je to jeden z bodů, o kterých jednáme. Chtěli bychom vám zařídit možnost objednat se na test v den utkání u Ďolíčku. Toto je jeden z bodů, který bude upřesněn po víkendu.

18. Jaký bude průběh vstupu na stadion?
Připravené budou koridory ke vchodům. U vstupu do koridoru vás pořadatelská služba zkontroluje. Připravte si čtyři dokumenty podle bodu 10. Poté postoupíte koridorem ke kontrole dokumentů a měření teploty. Předložíte vše, obsluha zkontroluje výsledek testu a shodu jména na testu/vstupence/formuláři/dokladu. Formulář si obsluha nechá, ostatní zůstává vám. Po této kontrole už jste téměř uvnitř, čtečka načte vstupenku a jdete na stadion.

19. Bude v Ďolíčku občerstvení?
Ano, smíme otevřít stánky, ovšem zároveň bude platit přísný zákaz konzumace na tribuně. Pivo, limonádu a klobásu si tak s sebou na místo bohužel nevezmete.

20. Proč si nemůžu vzít pití a jídlo na tribunu?
Konzumace by mohla být zástupným důvodem pro sundání respirátoru a podmínky, které musíme jako klub dodržet, to nedovolují.

21. Musím tedy mít respirátor i po předložení negativního testu?
Ano. Po celou dobu je povinnost mít přes ústa i nos respirátor třídy nejméně FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

22. Jsou další omezení, se kterými mám v Ďolíčku počítat?
Musíte dodržet umístění ze vstupenky. Každá druhá řada bude uzavřena a v otevřených řadách musí být vždy mezi dvěma místy jedno sedadlo volné. Toto opatření bude důsledně kontrolováno delegátem a pokud bude porušováno, bude vás upozorňovat a vyzývat pořadatelská služba a hlasatel.

23. A když budeme z jedné domácnosti?
Přesto mezi sebou nechte jednu sedačku volnou. Na tribuně bude místa dostatek a jedno volné sedadlo mezi vámi přeci není problémem. Jedině tak se můžeme těšit na lepší časy a více fanoušků na stadionech.

24. Kam všude budu mít přístup?
Pouze na hlavní tribunu. Místa v kotli, u pošty a v sektoru D budou nedostupná.

25. Jsou další omezení a rizika, o kterých potřebuji vědět?
Ano. Bohemka všechny důrazně prosí, aby dodrželi pravidla, přestože je mohou považovat za směšná a zbytečná. Klubu za nedodržení hrozí postih, ale to nejdůležitejší je, že se jedná o pilotní projekt a v případě nedostatků může dojít k opětovnému zákazu diváků. Záleží jen na klubech a jejich fanoušcích, jak se k možnosti v omezeném režimu být na stadionu postaví. Pokud bude vše dodržováno, může LFA bojovat za navýšení kapacity. V opačném případě ztratí argumenty do vyjednávací pozice.

Máte-li dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, napište ho na dotazy@bohemians1905.cz a my budeme průběžně odpovědi doplňovat.

Všichni chceme, abyste na fotbal mohli co nejdříve v co největším počtu. Dodržování dosavadních pravidel je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Děkujeme, že pro to máte pochopení. Bez vaší spolupráce se další fanoušci jen tak na stadiony nepodívají.