Dokládání bezinfekčnosti při návštěvě Ďolíčku

Při vstupu na stadion stále platí omezení spojená s nemocí COVID-19.

Dokládání bezinfekčnosti při návštěvě Ďolíčku

Pro návštěvu fotbalového utkání v rámci FORTUNA:LIGY stále platí povinnost u vstupu předložit doklad o bezinfekčnosti. Tuto povinnost nám ukládá Protokol opatření LFA, který vychází z pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR. Proto připomínáme, jaké dokumenty je nutné vzít do Ďolíčku s sebou. Negativní testy dle bodu a) a b) musí být potvrzené laboratoří. Tzv. samotesty v tomto případě nemohou být uznány. Prodělání nemoci dle bodu d) se prokazuje původním pozitivním testem.

Splnění podmínek bezinfekčnosti se prokazuje:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID19, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
e) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy