Podmínky bezinfekčnosti pro návštěvu Ďolíčku

Přečtěte si, kdo a jak prokazuje při vstupu bezinfekčnost na COVID-19.

Podmínky bezinfekčnosti pro návštěvu Ďolíčku

Vládní nařízení upravuje podmínky pro vstup a účast na společenských akcích. Mezi tyto patří také návštěva domácích zápasů Bohemians v Ďolíčku. Jelikož v posledních měsících došlo k mnoha změnám, přinášíme pro naše fanoušky tento samostatný článek, který upřesňuje aktuálně platná pravidla. Pokud do Ďolíčku jdete, pečlivě si informace přečtěte, aby nedocházelo u vstupů ke zbytečným komplikacím.

Obecně platí, že návštěvník musí být plně očkovaný, kdy od dokončení vakcinace uběhlo minimálně 14 dnů. Toto prokážete tzv. covid pasem, případně notifikací v aplikaci Tečka. Další možností je ochranná lhůta, pokud jste prodělali nemoc COVID-19, máte za sebou povinnou karanténu a od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů. Tuto variantu prokazujete pozitivním PCR testem k danému datu, opět ho lze načíst z aplikace Tečka. Pořadatelská služba u vstupů bude platnost dokumentů kontrolovat online přes QR kód aplikací čTečka.

Výjimka platí pro děti do 12 let, které se stejně jako doposud nebudou muset prokazovat vůbec. PCR testy budou moci i nadále využívat mladí od 12 do 18 let nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Těm ale lékař musí důvod kontraindikace očkování zapsat do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Rozhodným datem pro posouzení výjimky je den dvanáctých, respektive osmnáctých narozenin. V den 12. narozenin již musíte prokázat minimálně PCR test, v den 18. narozenin již není PCR test platný, pokud nejste osoba rozočkovaná či kontraindikovaná se záznamem v ISIN.

PCR test má platnost 72 hodin a musí být platný k datu zahájení utkání. Platné jsou tedy testy provedené od 2. 12. od 15:01 a pozdější.


• Věk 0-11: Neprokazuje bezinfekčnost.
• Věk 12-17: Prokazuje bezinfekčnost min. PCR testem, případně očkováním či prodělanou nemocí ve 180 dnech.
• Věk 18 a více: Prokazuje bezinfekčnost očkováním či prodělanou nemocí ve 180 dnech, pokud nepatří mezi výjimky.

• Výjimky pro PCR test: Rozočkované osoby s nedokončeným očkováním a osoby kontraindikované s lékařským záznamem v ISIN.