Proběhla Valná hromada Bohemians Praha 1905, a.s.

Jejím bodem byl prodej akcií mezi dosavadními akcionáři.

Proběhla Valná hromada Bohemians Praha 1905, a.s.

V pondělí 20. června 2022 proběhla Valná hromada společnosti Bohemians Praha 1905, a.s. Hlavním a zároveň jediným bodem jednání VH bylo projednání souhlasu o přerozdělení akcií společnosti mezi dosavadními akcionáři na základě akcionářské smlouvy. Seznam akcionářů zůstává stejný, změn doznaly jejich jednotlivé podíly. Podíl Družstva fanoušků Bohemians zůstává nezměněný. Tato transkakce povede k zajištění lepší finanční stability klubu.