Organizační informace pro fanoušky mířící do Brna

V neděli můžete vyrazit společně s ostatními fanoušky vlakem z Vršovic.

Organizační informace pro fanoušky mířící do Brna

K dalšímu prvoligovému zápasu vyrážejí Klokani v neděli do moravské metropole. Utkání s místní Zbrojovkou má naplánovaný výkop na městském stadionu v Srbské ulici v 16 hodin. Fanoušci zelenobílých barev zároveň organizují společný vlakový výjezd, přidejte se k nim. Sraz výjezďáků je v neděli 4. září dopoledne v 9:15 na nádraží Vršovice. Deset minut před desátou hodinou pak odjíždí spoj R 979 Vysočina s klokaní výpravou. V tomto článku Vám také přinášíme organizační informace ve znění, jak nám je zaslal pořádající klub. Ten zároveň doporučuje vystoupit z vlaku v zastávce Královo Pole.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE FC ZBROJOVKA BRNO

1) Přístupové/odchodové trasy do/ze sektoru hostů
Sektor hostů se nachází na jižní tribuně jsou označeny jako sektory „C“ a „D“. Přístupová/odchodová trasa do/ze sektorů je možná pouze jedním vstupem, a to garážovým dvorem z ulice Červinkova/Vodova, který je zároveň i východem. Na příchod i odchod fanoušků dohlíží Policie ČR. V případě většího počtu fanoušků hostů, než je kapacita těchto dvou sektorů jsme připraveni otevřít vedlejší sektor E. Pro příjezd na Městský fotbalový stadion doporučujeme využít spojů MHD z důvodu nedostatečné parkovací kapacity v lokalitě. Pro pohodlný přístup k sektorům „C“ a „D“ doporučujeme volit směr od tramvajové zastávky „Červinkova“ (linka č.12), nebo od smíšeného přestupního uzlu „Skácelova“ (tramvajová linka č.12, autobusová linka č.44 ,53 ,67,84 a trolejbusové linky 30 a 32).

2) Specifikace vstupu/východu do/ze sektoru hostů
Hlavní vstupní/výstupní koridor do sektorů pro fanoušky hostujícího celku je vybaven zónou pro provádění bezpečnostních prohlídek. Sektory je dále možné obsluhovat brankou ze sektoru „E“ a brankou z plochy hřiště. Tyto dvě branky slouží jako únikové východy, je tedy zakázáno je překrývat zejména plotovými vlajkami či jinými prvky ztěžujícími jejich použití. Tyto označené branky mohou být využity pro případný zásah bezpečnostní služby, Policie ČR, jednotky požární ochrany nebo Zdravotnické záchranné služby. Pokladna pro sektor hostů je umístěna u vstupu do sektoru za zónou pro provedení bezpečnostní prohlídky.

3) Kapacita sektoru hostů
Celková kapacita sektoru hostů (C 234 míst a D 297 míst) je 531 míst. Velikost sektoru je 27 x 17,5 m. Sektory „C“ a „D“ nejsou rozděleny mechanickou zábranou. Sektor E má kapacitu 371 míst.

4) Technické vybavení sektoru

Sektor je vybaven dostatečným počtem WC pro muže a ženy a samostatným stánkem s občerstvením, případně donáškovou službou (dle počtu hostujících fanoušků). Sektor není zastřešen!

5) Zabezpečení sektoru
Na bezpečnost a pořádek v sektoru hostů dohlíží pořadatelská služba a bezpečnostní agentura v počtu dle rizikovosti zápasu stanovené v místním ujednání s PČR. K zajištění pořádku bude postupováno v souladu s Návštěvním řádem. Důraz bude kladen na bezpečnostní prohlídky, namátkově bude prováděna dechová zkouška na alkohol. Sektor hostů je od ostatních sektorů oddělen oplocením a bezpečnostní sítí, dále jsou pro oddělení fanoušků vyblokovány sektory „F“ a „G“. Stadion je vybaven kamerovým systémem k usvědčení případných výtržníků, tzn. i sektor hostů je trvale monitorován. Výstupy z kamerového systému jsou umístěny v místnosti velitele opatření PČR.

6) Návrh způsobu distribuce vstupenek do sektoru hostů

Vstupenky do sektoru hostů do kapacity sektoru lze zakoupit v předprodeji na webovém rozhraní a na pokladně pro sektor hostů, která je umístěná u vstupu do sektoru hostů. Vstup do sektoru včetně pokladen je otevřen 60 min před začátkem zápasu v 15:00 hodin. Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem ke specifickým podmínkám nástupu do sektoru hostů se fanoušek nejprve podrobí bezpečnostní prohlídce a pokud bude vše v pořádku, zakoupí si vstupenku a bude vpuštěn do sektoru.
Cena vstupenky:

150 Kč / předprodej
180 Kč / v den zápasu

7) Vyjádření k fanouškovskému materiálu a pomůckám k fandění vnášených do sektorů

Materiál vnášený do sektoru hostů podléhá posouzení a kontrole bezpečnostní a pořadatelskou službou, a to formou prohlídky/kompletního rozbalení před vnesením do sektoru. Materiál a pomůcky vyhodnocené jako rizikové nebudou do sektoru vpuštěny a pořádající klub, ani bezpečnostní a pořadatelská služba nepřebírají za takto vyhodnocené, nebo Návštěvním řádem definované předměty žádnou odpovědnost, a ani nezajištuje jejich uložení během utkání.

Pozn.: Budete-li mít potíže v souvislosti s Vaší návštěvou zápasu Bohemky v Brně, můžete se obrátit na SLO Bohemians Martina Kurku na telefonním čísle 773 999 695. Kdo je SLO? Kontaktní osoba pro fanoušky, která má příslušné kontakty na druhý klub, pořadatelskou službu a podobně. SLO Bohemky se pravidelně pohybuje v našem sektoru na venkovních zápasech a je viditelně označen visačkou.