Tribuna C zůstává uzavřena

Z bezpečnostních důvodů je sektor u pošty pro diváky nepřístupný.

Tribuna C zůstává uzavřena

Na konci srpna bylo správcem stadionu rozhodnuto o dočasném uzavření tribuny u pošty. Důvodem je nebezpečný technický stav části sektoru C, kvůli kterému není možné diváky do těchto míst při utkáních pouštět. V sektoru tak zůstává pouze nejnutnější technika, zejména televizní věž pro reverzní kameru. Přestože je uzavření sektoru označováno jako dočasné, klub v tuto chvíli nedisponuje relevantní informací, kdy by mohlo k otevření tribuny opět dojít.

„V prostorech tribuny C se objevil technický problém bezpečnostního charakteru, kvůli kterému jsme ji museli na základě rozhodnutí správce dočasně uzavřít. Ten stav se dá v tuto chvíli nazvat havarijním a vyžaduje komplikovanější řešení opravy. Bohemka jako klub se sice stará o běžný provoz Ďolíčku, ovšem jako nemovitost v majetku hlavního města ho spravuje správcovská společnost Liga-servis. Tento problém navíc přesahuje areál stadionu i do Sportovní ulice, tudíž řešení musí proběhnout ještě ve spolupráci zmíněného správce stadionu s Technickou správou komunikací hl. města Prahy. Bohemka v tuto chvíli nemá žádný vliv na rychlost řešení problému,“
vysvětlil pro Virtuální Ďolíček situaci technický ředitel Bohemians Milan Boubín.

Pro permanentkáře z uzavřeného sektoru C jsou po dobu nezbytně nutnou vyhrazena náhradní místa na hlavní kryté tribuně v sektoru 5A ve druhé a třetí řadě. Uvědomujeme si, že pro některé fanoušky může být toto nucené přesazení nežádoucí a nekomfortní, přestože kategoricky se jedná o lepší místa na stadionu. Chtěli bycho Vás touto cestou požádat o pochopení a trpělivost. Je i v zájmu klubu, aby byl sektor co nejdříve opět otevřený, protože kromě zmíněných blokovaných míst v sektoru 5A nemůže fanouškům nabídnout ani jednorázové vstupenky do sektoru C.

Děkujeme všem fanouškům za pochopení a trpělivost.

#BOHEMKADOTOHO