Záchrana Bohemky je na dosah, ale...

Družstvo fanoušků Bohemians a společnost AFK Vršovice vyjednávají s fotbalovými věřiteli, kteří se přihlásili správci konkursní podstaty se svými pohledávkami. Celkem se jedná zhruba o čtyřicet položek (hráči, trenéři, manažeři, kluby). Drtivá většina věřitelů přistoupila na nabízené podmínky, u dalších se dohoda blíží. Je tu ale také sedm lidí, kteří ze svých požadavků nechtějí ustoupit. Právě na nich může ztroskotat záchrana Bohemians. Jedná se o manažera Pavla Vandase, bývalého trenéra Bohemians Vladimíra Hrušku a hráče Karla Zelinku, Dominika Rodingera, Aleše Bednáře, Františka Hanuse a Pavla Kuliga.

Záchrana Bohemky je na dosah, ale...

DFB a AFK při jednáních nabízejí tři možné varianty. Společnost AFK Vršovice nabízí deset procent z dlužné částky, DFB může poskytnout stejnou sumu, která bude jako výnos z konkursu nebo se věřitel může vzdát svého nároku vůči nástupnickému subjektu a počká si až na skutečný výnos z konkursu. Většina věřitelů chápe, že dostane alespoň část svých pohledávek. Víc jim v současnosti nikdo nedá. Pokud padne tento projekt, neuvidí ze svých peněz ani korunu. Fanoušci vnímají všechna odpuštění jako velkorysá gesta a všechny, kteří odpustili, řadí do první linie mezi zachránce Bohemians.

Zároveň je tu ale několik jedinců, kterým osud Bohemians neleží na srdci. Na své peníze mají samozřejmě plné právo, většina z nich si je za odvedenou práci zasloužila. Kdyby to bylo jen trochu možné, fanoušci by hráčům i trenéru Hruškovi rádi vyplatili všechny požadované peníze. Ale v současné situaci to prostě není možné. DFB nyní řeší dluhy, které zapříčinili bývalí majitelé.

Tito věřitelé zatím nepřistoupili na žádnou ze tří nabízených variant:

Pavel Vandas (pohledávka přihlášená do konkursu 675.500,- Kč) - podle očekávání odmítl jednat o předložených variantách. Vandas zastupoval několik hráčů v Bohemians, při působení Michala Vejsady ve vedení klubu kontaktoval i hráče mládeže Bohemians, se kterými uzavíral smlouvy. Právě jeho spojení s Michalem Vejsadou nahrává spekulaci, že není nakloněn projektu Družstva fanoušků Bohemians a AFK a z tohoto důvodu bude celou záchranu blokovat.

Vandas zastupuje i tři hráče a jedná v této věci za ně, ani v těchto případech není vyhlídka na dohodu. Jedná se o Aleše Bednáře (43.500,-Kč), Dominika Rodingera (33.000,-Kč) a Karla Zelinku (26.500,-Kč). Z této trojice však fanoušci musí vyzdvihnout brankáře Rodingera, který už v minulosti dokázal, že má zelenobílé srdce, tentokrát se však rozhodl plnit pokyny svého manažera.

Poslední trojicí, která je zatím neústupná je Vladimír Hruška (127.000,-Kč), František Hanus (73.200,-Kč) a Pavel Kulig (124.000,- Kč). Všichni tito tři jsou zřejmě v sociálně nezáviděníhodné situaci, ale svým zatvrzelým postojem mohou přispět k likvidaci Bohemky a nakonec nemusí dostat ze svých pohledávek vůbec nic, přestože v případě přijetí varianty AFK by obdrželi alespoň deset procent, a to od subjektu, který jim jednak nic nedluží a rozhodně nenese vinu na tom, že jim někdo ublížil.