Rádio Bohemka a online z Julisky

Dne&scaron;ní pra&#382;ské derby mezi Bohemkou a Duklou je nazýván "soubojem legend", oba týmy se v minulosti nespo&#269;etn&#283;krát potkaly v první lize, letos spolu pom&#283;&#345;í síly v lize druhé, za&#269;átek utkání je stanoven na 19. hodinu.&nbsp;Na Julisku jist&#283; p&#345;ijde podpo&#345;it Bohemku &#345;ada fanou&scaron;k&#367;, pro ostatní chystá Virtuální &#270;olí&#269;ek tradi&#269;ní zpravodajský servis. Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 18:50, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=126">textový online</a>, který lze sledovat i na teletextu televize Nova na stránce 624, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/Tabulka výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete&nbsp;<a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;. Utkání bude také mo&#382;né sledovat v &#382;ivém videop&#345;enosu na <a href="http://www.fotbalzive.cz/" target="_blank">http://www.fotbalzive.cz</a>.

Rádio Bohemka a online z Julisky