Vstupenky na zápas s HFK až v Olomouci

Po utkání se Sokolovem &#269;eká na Bohemku dal&scaron;í zajímavý zápas ve druhé lize. Zavzpomínáme si na postupové oslavy, kdy&#382; Bohemka zvít&#283;zila na h&#345;i&scaron;ti HFK Olomouc. práv&#283; tento soupe&#345; se proti Bohemce postaví v 5. kole. Utkání se hraje v sobotu 30. srpna od 17 hodin a Bohemians samoz&#345;ejm&#283; po&#345;ádají <a href="http://www.fc-bohemians.cz/clanek.asp?kod=8100&amp;lng=CZ">autobusový zájezd s Fortunou za Bohemkou</a>. Vstupenky na toto utkání se budou prodávat a&#382; p&#345;ímo na stadionu v Olomouci. Pro fanou&scaron;ky Bohemians je vy&#269;len&#283;n sektor pro 250 lidí, p&#345;íznivci zelenobílých mohou zaujmout místa i na ostatních tribunách. Vstupenka stojí 50 K&#269;. Dosavadní dva zápasy venku nav&scaron;tívil hojný po&#269;et fanou&scaron;k&#367; Klokan&#367;. Do Ústí vyjelo p&#345;es tisíc fanou&scaron;k&#367; Bohemky, na Dukle byly p&#345;ibli&#382;n&#283; t&#345;i tisíce p&#345;íznivc&#367; Klokan&#367;. Poje&#271;te povzbudit Bohemku poslední prázdninový víkend!

Vstupenky na zápas s HFK až v Olomouci