Rádio a online ze zápasu se Sokolovem

Ve &#269;tvrtém kole II. ligy zavítá do &#270;olí&#269;ku severo&#269;eský Sokolov, zápas za&#269;íná v 17 hodin. Bohemku jist&#283; po&#382;ene do útoku n&#283;kolik tisícovek fanu&scaron;k&#367; p&#345;ímo na stadionu, pro ostatní chystá Virtuální &#270;olí&#269;ek tradi&#269;ní zpravodajský servis. Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 16:45, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=127">textový online</a>, který lze sledovat i na teletextu televize Nova na stránce 624, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/Tabulka výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete&nbsp;<a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.

Rádio a online ze zápasu se Sokolovem