Rádio Bohemka a online z Vítkovic

V nep&#345;íli&scaron; p&#345;íznivý termín pro pra&#382;ské fanou&scaron;ky sehraje Bohemka dal&scaron;í druholigový zápas s Vítkovicemi, za&#269;átek utkání&nbsp;je stanoven na pátek 16:30. Pro fanou&scaron;ky, kte&#345;í nemohou podpo&#345;it Bohemku p&#345;ímo na stadionu chystá Virtuální &#270;olí&#269;ek tradi&#269;ní zpravodajský servis.&nbsp;Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 16:20, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=131">textový online</a>, který lze sledovat i na teletextu televize Nova na stránce 624, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/Tabulka výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete&nbsp;<a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.

Rádio Bohemka a online z Vítkovic