Předprodej na Vítkovice zahájen

Tradi&#269;ní p&#345;edprodej vstupenek na dal&scaron;í domácí zápas byl zahájen. Je tady jaro, za&#269;íná svítit sluní&#269;ko, oteplilo se, Bohemka vede a dr&#382;í neporazitelnost. V ned&#283;li p&#345;ijede do &#270;olí&#269;ku tým, který jako jediný Bohemku v první polovin&#283; sout&#283;&#382;e porazil. Vítkovice &scaron;ly po výh&#345;e nad Klokany hodn&#283; nahoru, výrazn&#283; se zlep&scaron;ily a budou pat&#345;it ur&#269;it&#283; k nep&#345;íjemným soupe&#345;&#367;m. Navíc v jejich dresu p&#345;ijede do &#270;olí&#269;ku Tomá&scaron; Kucha&#345;, bývalý Klokan. To je dost lákadel na ned&#283;lní odpoledne. Nenechávejte nákup vstupenek na poslední chvíli, zajist&#283;te si v p&#345;edprodeji dobrá místa. P&#345;edprodej probíhá na <a href="http://www.ticketstream.cz/">www.ticketstream.cz</a>, ve v&scaron;ech pobo&#269;kách Ticketstreamu po celé republice, v&#269;etn&#283; fanshopu na stadionu Bohemians (po-pá 11 - 17, st 12 - 19). B&#283;hem prvního dne p&#345;edprodeje se prodaly dv&#283; stovky vstupenek, zájem je tedy srovnatelný se zápasem s Duklou. P&#345;ij&#271;te v ned&#283;li do &#270;olí&#269;ku, zápas za&#269;íná v 17 hodin.

Předprodej na Vítkovice zahájen