Rádio a online ze zápasu s Vítkovicemi

<a href="http://stream.hex.cz/radio" target="_blank"><strong>&#381;IVÉ VYSÍLÁNÍ RÁDIA SLEDUJTE ZDE &gt;&gt;</strong></a><br /> <br /> Bohemka otevírá poslední t&#345;etinu sout&#283;&#382;e domácím zápasem s Vítkovicemi, za ideálního fotbalového po&#269;así je op&#283;t v &#270;olí&#269;ku o&#269;ekávána slu&scaron;ná náv&scaron;t&#283;va. Pro fanou&scaron;ky, kte&#345;í nemohou zápas nav&scaron;tívit osobn&#283; je tu op&#283;t Virtuální &#270;olí&#269;ek. Redakce Virtuálního &#270;olí&#269;ku chystá pro fanou&scaron;ky, kte&#345;í nebudou p&#345;ímo na stadionu, zpravodajský servis. Zápas odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 16:50, nebude chyb&#283;t <a href="http://www.fc-bohemians.cz/online/default.aspx?kod=145">textový online</a>, m&#367;&#382;ete si také objednat <a href="http://www.fc-bohemians.cz/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a> ze zápasu.&nbsp;Online ze zápasu lze také sledovat na teletextu TV&nbsp;Nova&nbsp;na stránce 624. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví se v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/... výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete <a href="http://www.fc-bohemians.cz/testsilverlight.html">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.

Rádio a online ze zápasu s Vítkovicemi