Příspěvek Diskuzního fóra

Zdravíme nejen družstevníky, ale i všechny ostatní příznivce Bohemky. V pondělí 26.7.2021 proběhla volební schůze Družstva fanoušků Bohemians a níže najdete krátké shrnutí jejího průběhu.

Nejdříve Martin Kurka poděkoval odcházejícímu předsedovi Luďkovi Provazníkovi a jako poděkování mu předal na památku dres s číslem odpovídajícím počtu let v předsednické pozici (10). Následně Ludvavestec přednesl neformální zprávu o činnosti představenstva, na kterou navázal David Vodehnal se zprávou o činnosti a hospodařením DFB. Poté Martin Kurka prezentoval zprávu o činnosti představenstva. Úspěchy, kterých družstvo v poslední době dosáhlo a není jich málo, budeme prezentovat postupně a jednotlivě.

Po představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise DFB byli zvoleni (seřazeno abecedně):

Představenstvo DFB - Kurka Martin, Mraček Milan, Slavík Martin, Vlček Václav a Vodehnal David. 
Kontrolní komise DFB - Dienstbier Jiří, Kokeš Jaroslav, Pech Jan, Provazník Luděk a Suchý Vladislav ml.