Příspěvek Diskuzního fóra

Klidné svátky, ale rád bych reagoval na sbírku a jistě záslužné aktivity kolem hrobky Zdeňka Dannera. Popravdě řečeno dynastie Dannerů má hrobku v předsedově rodném Nepomuku a podle parte a smutečních ohlášek tam měl být pohřben i „náš“ komerční rada, ředitel, rytíř, etc., ale doslova v den posledního rozloučení noviny překvapivě oznámily, že dle dodatečně objevené poslední vůle mění se stanovené dispozice pohřbu tak, že po obřadech (už dříve avizovaných) bude pohřben na místním hřbitově vršovickém a nikoli v Nepomuku, jak v úmrtním oznámení uvedeno bylo... Uložen byl do hrobky již existující, již tehdy pohotově nabídla rodina blízce spřízněná, která později byla samozřejmě náležitě zvelebena, leč dnes však už je popravdě žalostně zpustlá :-(

Sbírku určitě podporuji a přiznávám, že sám jsem se dosud nezmohl na více než na nějaké ometení mramoru od napadaného listí, pominu-li doodlomení zkorodovaného okapu, který již dávno neplnil účel, ale hrobku již vysloveně hyzdil. Někdo by to možná měl spíše za vandalství, ale oprava opravdu už možná nebyla a postupoval jsem cestou nejmenšího zla. A motivací mi vždy bylo primárně to, co Zdeněk Danner vykonal pro Bohemku, to že je tu pohřbena celá řada lidí s nimiž nosím stejné příjmení bylo a je pro mne až čistě druhotné, byť netvrdím, že jsem tento fakt zcela ignoroval...

... nicméně, když vidím zájem o tuto »kauzu«, pak bych velice rád, kdybychom se neupnuli na jeden jediný hrob, třebaže muže bezesporu velice významného, a zasloužilého (všechna čest!!!), ale místo jeho posledního odpočinku je stále známé, byť ostudně zanedbané, ale jeho úplná zkáza doposud  nenastala a onu hrobku zatím alespoň nikdo nechtěl odstranit. Většina Dannerových předchůdců ovšem už hrob nemá vůbec, a já zde o vánočním čase kladu snad nejenom řečnickou otázku: NEZASLOUŽILI BY SI TAKÉ NĚJAKÝ PŘIPOMNÍČEK, BYŤ DNES UŽ SPÍŠE RYZE SYMBOLICKÝ ?!?