Příspěvek Diskuzního fóra

Ještě pár slov k Dannerovi: 

Moc se to sice Bohemky netýká, ale třeba to někoho zaujme :-) 

Zdeněk Danner byl mj. ústřední postavou vykoupení rodného domu

Karla Havlíčka Borovského ze soukromých rukou do státních!!!  

Býval členem správní rady Českomoravské strojírny Kolben Daněk!

U Československé akciové tiskárny byl dokonce předsedou dozorčí rady,

podobné posty zastával i v Republikánské lidové pojišťovně,

nebo dokonce v podniku Victoria, akc. spol. pro gumový průmysl v Brně (!?!) --

ale tady jsem si roky fakt nepoznamenával... 

Ale bude-li to některé fanoušky Klokanů zajímat,

byl dokonce VELKODŮSTOJNÍKEM Řádu Božího hrobu,

rytířem Řádu sv. Řehoře Velikého a Řádu sv. Sávy,

nebo dominiální rada Královské Kanonie Strahovské... 

U snad nekonečné další řady korporací kulturních i hospodářských,

nemám a nikdy jsem neměl ambici dohledat čeho všeho...

Zjevně byl až do smrti zapáleným věřícím,

ale byl i Sokolem a aby stadion Bohemky sousedil se sokolovnou,

byl zjevně jeho nápad a nejspíš i strategický záměr --

jenže na rozšíření spektra naplánovaných sportovišť až za Botič

odešel příliš brzy...:-[ 

Jeho smrt asi nepřišla až tak jako blesk z čistého nebe,

neb byl už poměrně dlouho předtím opakovaně hospitalizován v Podolí,

ale do Poděbrad měl jet na rehabilitaci, ne však pro smrt --

ta si pro něj měla přijít ve večerních hodinách pondělí 13., 

a mělo se tak stát v kruhu rodinném a tedy dedukuji, že doma --

skoro váhám zda do těch Poděbrad vskutku odjel,

nebo mu moc nepomohly... 

Už 14. tu smutnou zvěst měly nejen státotvorné deníky pražské

jako Národní listy, Národní politika či České slovo,

ale i olomoucký Našinec či brněnské Lidovky,

15. už deníky tiskly parte a itinerář smutečních slavností...

Záhy zprávu přetiskly i časopisy jako Pestrý týden či magazín Jas, 

ale fotka z pohřbu i portrétka je v klubovym almanachu lepší,

než cokoli co jsem nalezl kdekoli jinde... :-) 

Nicméně neprobádaného toho zůstalo ještě nepočítaně... :-(