Příspěvek Diskuzního fóra

R. I. P. – Jendo H.

Podle klubového almanachu k 70 létům Bohemky Jan Honejsek, zemřel 10. ledna 1967, leč je to údaj mylný a legendární „otec zakladatel“ tu byl obrán takřka o celý rok života. Ve skutečnosti zemřel teprve před 55 lety v lednu 1968, zato určitě dříve než desátého, protože jeho úmrtí oznámila Večerní Praha již devátého, a to dokonce už včetně termínu a místa konání pohřbu, ačkoli se udávalo, že zemřel náhle a nečekaně; zesnul tedy nejpravděpodobněji již osmého, jen to tehdy nebyla neděle, ale pondělí...

Co víme jistě je, že poslední rozloučení pak proběhlo v sobotu 13. ledna 1968 od 10:30 v obřadní síni strašnického krematoria, kde mu dali sbohem jak hráči prvního týmu a četní funkcionáři Bohemky, tak spousty odchovanců, nebo i jen příznivců vršovického klubu.

Až potud bylo vše svrchovaně čestné a důstojné, pomineme-li drobné ostaršení, protože uváděnou osmdesátku by nebožtík dovršil až v listopadu osmašedesátého a z jubilejního roku věku měl odžity jen dva měsíce.

Horší je, že až doposud jsem se nedopátral naprosto ničeho o místu jeho posledního odpočinku a není záznam, že by Jan Honejsek byl uložen kdekoli ve Velké Praze, ani na Kolínsku odkud přišli do Jendových rodných Nuslí manželé Anton a Anna Honejskovi! Dost možná byl Jan Honejsek tehdy ve Strašnicích ihned i zpopelněn, nedá se ani vyloučit, že to bylo na jeho vlastní přání, třeba i včetně následného „rozptylu“, ale postrádám jakýkoliv záznam kým by byl uskutečněn, natož jistotu stran lokace takového tehdy ještě dosti nestandardního, byť v současnosti již vcelku běžného smutečního aktu...

Má dnes někdo ještě nějaké povědomí, KDE se Jenda H. v příslovečný prach obrátil?!???

Tak či onak, za více než šest desítek let práce v klubu – Čest jeho památce!!!