Bohemians Praha 1905 A: FC Sion - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:1)