Členská schůze konaná v pátek 5. dubna 2019

 

Pozvánka na členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

 

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem U Zvonařky 2536/1E,Praha 2, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi družstva

 

Datum a hodina zahájení: 5. dubna 2019, 18:00 hod., prezence od 17:30 hod.

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, diskuse
 3. Projednání a schválení výsledku hospodaření družstva
 4. Informace z klubu
 5. Různé
 6. Ukončení schůze

 

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozicina členské schůzi.

 

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncemna základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici ke stažení na tomto odkazu. Plná moc se odevzdává při prezenci před zahájením členské schůze.

 

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

 

 

 

Luděk Provazník

Předseda představenstva

Družstva fanoušků Bohemians

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

 

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 5. dubna 2019, počátek jednání 18:00, usnášeníschopná do 18:15, svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem U Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, náhradní členskou schůzi družstva

 

Datum a hodina zahájení: 5. dubna 2019, 18:30 hod., prezence od 18:15 hod.

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Zpráva představenstva o činnosti družstva, diskuse
 3. Projednání a schválení výsledku hospodaření družstva
 4. Informace z klubu
 5. Různé
 6. Ukončení schůze

 

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozicina členské schůzi.

 

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.. Plná moc se odevzdává při prezenci před zahájením členské schůze.

 

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezenci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

 

 

 

Luděk Provazník

Předseda představenstva

Družstva fanoušků Bohemians