Členská schůze se koná v pondělí 26. července


Pozvánka na členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem Vršovická 1489/31, Praha 10, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 26. července 2021, 18.30 hod., prezence od 18:00 hod.
Místo konání: Městský stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:
• Zahájení
• Zpráva představenstva o činnosti družstva
• Projednání a schválení výsledku hospodaření družstva
• Volby do představenstva a kontrolní komise DFB
• Různé
• Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese . Plná moc se odevzdává při prezentaci před zahájením členské schůze (https://www.bohemians.cz/DFB/download).

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Luděk Provazník
Předseda představenstva

Martin Kurka
Místopředseda představenstva


Pozvánka na náhradní členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 26. července 2021, počátek jednání 18.30hod, usnášeníschopná do 18.30hod., svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem Vršovická 31, Praha 10, IČ 272 37 435, svolává náhradní členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 26. července 2021, 19.05 hod., prezentace od 18:30 hod.
Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:
• Zahájení
• Zpráva představenstva o činnosti družstva
• Projednání a schválení výsledku hospodaření družstva
• Volby do představenstva a kontrolní komise DFB
• Různé
• Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese https://www.bohemians.cz/DFB/download . Plná moc se odevzdává při prezentaci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Luděk Provazník
Předseda představenstva
Martin Kurka
Místopředseda představenstva