Členská schůze se koná 5. 10. 2023


Pozvánka na členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

Na 5. 10. 2023 svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem Vršovická 31, Praha 10, IČ 272 37 435, členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 5. října 2023, 18.30 hod., prezence od 18:00 hod. 

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

• Zahájení
• Zpráva představenstva o činnosti družstva
• Hospodaření družstva
• Vize fungování družstva a Ďolíček
• Různé
• Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese https://www.bohemians.cz/DFB/download

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Martin Kurka
předseda DFB

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Družstva fanoušků Bohemians

V případě, že nebude řádná členská schůze družstva svolaná na 5. října 2023, počátek jednání 18.30hod, usnášeníschopná do 18:45 hod., svolává představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem Vršovická 31, Praha 10, IČ 272 37 435, svolává náhradní členskou schůzi družstva.

Datum a hodina zahájení: 5. října 2023, 19:05hod, prezence od 18:45hod.
Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10


Program jednání: 

• Zahájení
• Zpráva představenstva o činnosti družstva
• Hospodaření družstva
• Vize fungování družstva a Ďolíček
• Různé
• Ukončení schůze

Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Vzor plné moci je k dispozici na internetové adrese https://www.bohemians.cz/DFB/download

Člen nebo jeho zmocněnec je povinen se při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Martin Kurka
předseda DFB