Členská schůze konaná v pátek 12. ledna 2018

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V Praze dne 8.12.2017

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, svolává členskou schůzi.

Datum a hodina zahájení:  pátek 12. ledna 2018 v 18:00 hodin

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

1. Zahájení

2. Zpráva představenstva o činnosti družstva

3. Seznámení členů s probíhajícími projekty na podporu klubu

4. Představení zprávy o hospodaření DFB a její odsouhlasení

5. Různé, diskuse

6. Ukončení schůze


Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněnec může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Plná moc musí být odevzdána při prezentaci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Luděk Provazník

předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians