Jak se stát členem družstva

Chcete-li se stát členem Družstva fanoušků Bohemians, přečtěte si nejprve Stanovy. Přihlašujete-li se jako soukromá osoba, vyplňte přihlášku pro fyzické osoby, přihlašujete-li se jako právnický subjekt, vyplňte přihlášku pro právnické osoby. (Stanovy naleznete zde, přihlášky můžete stáhnout zde..) V přihlášce se zavazujete ke složení základního členského vkladu a musíte zaplatit vstupní vklad.

Pokud se chcete zavázat pouze k základnímu členskému vkladu ve výši 1.000,- Kč, proškrtnete kolonku u dalšího členského vkladu. Pokud chcete dát vyšší členský vklad, vyplníte i kolonku u dalšího členského vkladu (Příklad: chcete-li zaplatit celkový vklad 4.000,- Kč, vyplníte u dalšího členského vkladu částku 3.000,- Kč).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku nescanujte, nemailujte, nefaxujte, nýbrž DORUČTE POŠTOU NA ADRESU DRUŽSTVA. (Projednávat lze pouze přihlášky s originálním podpisem.)

Poštovní adresa:
(příjem přihlášek) 
Družstvo fanoušků Bohemians
Vršovická 31
101 00 Praha 10

Členský vklad zaplaťte na účet družstva č. 2800027999/2010. U platby uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo, v případě právnické osoby IČ.

Další členský vklad do družstva
Jste-li členem družstva a chcete navýšit svůj členský vklad, stačí zaslat příslušnou částku na účet družstva č. 2800027999/2010 a u platby uvést jako variabilní symbol své rodné číslo, v případě právnické osoby IČ, jako variabilní symbol lze uvést i členské číslo člena družstva.